Verborgen Oplossingen

Big 5 zorgt dat we doen wat nodig is

Verborgen Oplossingen is een nieuwe aanpak om uithuisplaatsing te voorkomen. We werken aan het op orde krijgen van bestaanszekerheid. Samen met het gezin kijken we vanuit hun perspectief wat hierbij nodig is. Daarbij zoomen we in op de thema’s: steun, wonen, werk/opleiding/dagbesteding, inkomen/financiën en gezondheid. Oftewel, de Big 5. We werken direct aan oplossingen (binnen en buiten de zorg) die de stress in het gezin verlagen, waardoor het explosiegevaar en de onveiligheid verminderen.

Nieuwe wegen
Hoe meer problemen er zijn in een gezin, hoe meer stress dat oplevert. In reactie daarop wordt vaak zorg ingezet. Maar lossen we daarmee nou het echte probleem op? Verborgen Oplossingen slaat nieuwe wegen in: niet méér van hetzelfde, maar juist op zoek naar de verborgen oplossingen. Een belangrijk doel is het verminderen van stress en het opbouwen van bestaanszekerheid. Want zonder bestaanszekerheid zijn mensen aan het ‘overleven’ en komt zorg niet aan.
De aanpak draagt bij aan het voorkomen van uithuisplaatsing, verminderen of verkorten van de vraag naar verblijf in de jeugdzorg. Op die manier helpt de werkwijze om wachtlijsten voor verblijf terug te dringen.

Toekomstplan
Samen met het gezin of de jongere bespreken we welke oplossingen volgens hen helpen om de bestaanszekerheid duurzaam te verbeteren en daarmee ook de stress te verminderen. We kijken wat de gewenste situatie is, op basis hiervan ondersteunen we het gezin bij het maken van hun toekomstplan en bij het uitvoeren daarvan. We bespreken welke acties het gezin zelf kan ondernemen, wat onderwerpen zijn waar ondersteuning bij nodig is, hoe het sociale netwerk daarbij betrokken kan worden en brengen in kaart welke acties niet lukken omdat de bureaucratie in de weg zit. Hiervoor zoeken we samen met de gemeente en netwerkpartners naar maatwerk oplossingen.

Meer weten?
Download de factsheet voor meer informatie. Ben je benieuwd naar de eerste ervaringen en resultaten van Verborgen Oplossingen, bekijk dan de infographic.

Heb je nog vragen? Stuur dan een email naar: verborgenoplossingen@spirit.nl

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief