Relatie en scheiding

‘Op een gegeven moment eindigde elk gesprek in een grote ruzie. Het leek wel alsof we elkaar helemaal niet meer begrepen’ (Djoeke)

Wat is Spirit Bemiddelt?

Of je nou wilt investeren in een bestaande relatie of een scheiding in goede banen wilt leiden; Spirit Bemiddelt geeft workshops, trainingen en familiebemiddeling. Met als belangrijkste doel: onderlinge relaties versterken in het belang van het kind.

Voor wie is Spirit Bemiddelt?

Spirit Bemiddelt is er voor alle ouders, ook voor pleegouders en ook voor ouders die niet zeker weten of hun ‘probleem’ wel zwaar genoeg is. Iedereen kan bij ons aankloppen voor advies, dan kijken we samen naar de beste oplossing.

Breed pakket aan hulpvormen

Vanuit Spirit Bemiddelt bieden we een breed pakket aan diverse hulpvormen aan kinderen, ouders en familie die te maken hebben met relationele vraagstukken. Met programma’s als APK voor je relatie, Two2tango en Familiebemiddeling ondersteunene we ouders in de liefde en het ouderschap. Voor jongeren bieden we specifieke programma’s als Piep zei de Muis, !JES kids 8-12 en !Jes jongeren om hen intensief te begeleiden bij (aanstaande) scheidingen.

Met onze preventieve activiteiten proberen we te voorkomen dat lichte problemen zwaar worden. We bieden lichte tot intensieve hulp thuis. We sluiten aan bij de vragen van kinderen, ouders en professionals over relationele thema’s. Soms ontbreekt het aan probleembesef en de wil om te veranderen. Wij houden vast, tot we stappen kunnen zetten naar verandering.

Spirit Bemiddelt ondersteunt jongeren en ouders bij de liefde, het ouderschap en bij scheiding.

Wat is Ouderschap Blijft?

Ouders vervullen een belangrijke rol in het leven van een kind. Als ouders uit elkaar gaan is het dus van belang dat de kinderen met beide contact kunnen blijven houden.
Soms verloopt de communicatie die hiervoor nodig is moeizaam.

Het doel van Ouderschap Blijft is om te komen tot een goed lopende omgangsregeling voor het kind. Ouders moeten hiervoor gezamenlijke regels en afspraken met elkaar kunnen maken. Zo is en blijft de veiligheid van het kind en het recht op contact met beide ouders gewaarborgd. Voorwaarde is dat beide ouders bereid zijn tot medewerking aan Ouderschap Blijft.

Soms is er al wel sprake van omgang maar verloopt de communicatie hierover stroef. De begeleiding van Ouderschap Blijft richt zich in dat geval op het verbeteren van de communicatie tussen ouders, maar ook tussen kind en ouder.

Het kan zijn dat problemen er toe hebben geleid dat er nog geen omgang geregeld is, of dat deze moeizaam verloopt. Ouderschap Blijft probeert dan met ouders en kind tot een werkbare omgangsregeling te komen.

Wat doet Ouderschap Blijft?

  • Wij begeleiden de gesprekken tussen ouders. Hierbij bespreken we wat in het verleden is gebeurd maar richten we ons vooral op de toekomst. Ook bespreken wij hoe de ouders na deze begeleiding op eigen kracht verder kunnen
  • Wij werken aan herstel van het contact tussen (niet-verzorgende) ouders en kind(eren). In het begin zijn wij bij de omgangsmomenten op onze locatie, waarbij de nadruk ligt op een ontspannen, rustig en veilig contact. Wij geven adviezen en opdrachten om de omgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Het doel is dat ouders uiteindelijk de omgang zelf kunnen vormgeven.
  • Wij praten met de kind(eren) over de situatie en de hulp.

Aanmeldtelefoon: 020 – 540 05 12
Email: aanmeldingen@spirit.nl

Hier kun je het aanmeldformulier downloaden.

Bent u gescheiden en hebben de kinderen het moeilijk op de wissel dag?Merkt u dat ze het lastig vinden om te praten over de scheiding?
Of laten ze heel ander gedrag zien dan voor de scheiding?
Misschien is een doe-praat groep iets voor hen.

Voor kinderen van 4-6 jaar is er: Stoere Schildpadden, een groep waar met behulp van handpop schildpad Sam  op een speelse manier gewerkt wordt met het thema scheiden. We komen 12 keer bij elkaar en de bijeenkomsten duren 45 minuten. Na elke bijeenkomst worden ouders middels een nieuwsbrief op de hoogte gebracht.

Deze training bieden we ook aan voor kinderen van 6-8 jaar. Dat is de Dappere Dino’s. Hier helpt handpop Dinosaurus Rex de trainers tijdens de bijeenkomsten.

Voor kinderen van 8-12 jaar is er de KIES training. Dit is een Doe-Praat groep voor kinderen van gescheiden ouders. Het zijn 8 bijeenkomsten van een uur.

Voor kinderen van 12-16 jaar is er !JES. Het is en preventieve groepstraining voor kind én ouders en heeft als doel de ontwikkeling van kinderen na een scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen.

Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met het aanmeldteam:

Aanmeldtelefoon: 020 – 540 05 12
Email: aanmeldingen@spirit.nl

Hier kun je het aanmeldformulier downloaden.

Bemiddeling tussen ouders kan ingezet worden tijdens of na de scheiding. Het wordt veelal ingezet wanneer ouders na scheiding niet tot afspraken kunnen komen of waarbij bestaande afspraken niet werkbaar zijn en waarbij de communicatie slecht verloopt waardoor kinderen in de knel dreigen te komen. De effecten voor jeugdigen kunnen daardoor tot uiting komen in bijvoorbeeld gedragsproblematiek, slechte schoolprestaties of uitval op school.

Bemiddeling tijdens of na scheiding kan ook ingezet worden voor gesprekken tussen ouders en kinderen, ouders en stiefouders, ouders en het netwerk. Het doel is om verstoorde relaties te herstellen (relatie als ouders ipv als partners), de communicatie te verbeteren tot gezamenlijke afspraken te komen, waardoor de jeugdige geen of minder negatieve gevolgen ervaart. De gesprekken vinden gemiddeld eens per twee weken plaats op kantoor van Spirit voor een duur van maximaal 9 maanden.

Aanmeldtelefoon: 020 – 540 05 12
Email: aanmeldingen@spirit.nl

Hier kun je het aanmeldformulier downloaden.

Als bemiddeling samen als ouders (nog) niet lukt is het wel mogelijk om aan een van de ouders ondersteuning te bieden. Middels ondersteuning bij scheiding willen we maatwerk bieden waarbij het kan om individuele gesprekken of systeemgesprekken. Het kan gaan om vragen als ”hoe vertellen we de kinderen dat we gaan scheiden? Hoe geef ik mijn alleenstaand ouderschap vorm, mijn kind wil zijn moeder niet meer zien, hoe ga ik hier mee om?” Ook kan het zijn dat een ouder zo verdrietig is dat het moeilijk is om te bedenken wat goed is voor de ouder zelf en het gezin. Ouders leren in de thuis situatie omgaan met stress en boosheid, hoe ze ruzies kunnen voorkomen en hoe een goede balans tussen werk, gezin en ontspanning kunnen vinden. Daarnaast zal de hulp er op gericht zijn om de onderlinge relaties binnen het gezin te versterken.

Aanmeldtelefoon: 020 – 540 05 12
Email: aanmeldingen@spirit.nl

Hier kun je het aanmeldformulier downloaden.

Dit is een groepstraining voor ouders die net gescheiden zijn en die willen leren omgaan met de veranderingen die een scheiding met zich meebrengt. Ouders leren kinderen begeleiden rondom de scheiding, het hanteren van eigen emoties en het verbeteren van de communicatie met de ex-partner. Een van de twee ouders neemt deel aan de bijeenkomsten.

Tijdens de vijf bijeenkomsten oefenen ouders nieuwe vaardigheden en strategieën die kunnen helpen bij de veranderingen die bij een scheiding komen kijken. Ouders leren omgaan met stress en boosheid, hoe ze ruzies kunnen voorkomen en hoe ze een goede balans tussen werk, gezin en ontspanning kunnen vinden. Het gedrag van een ex-partner is lastig te veranderen, maar je kan er wel voor zorgen dat jij hier veel minder last van hebt. Samen met andere gescheiden ouders bekijken we filmfragmenten, maken we oefeningen (tijdens de training krijgen ouders een werkboek) en discussiëren we met als doel om sterker uit de scheiding te komen.

Aanmeldtelefoon: 020 – 540 05 12
Email: aanmeldingen@spirit.nl

Hier kun je het aanmeldformulier downloaden.

Preventieve ondersteuning bij scheiden.

Zo’n 70.000 kinderen maken een relatiebreuk van hun ouders mee. Het aantal eenoudergezinnen, co-oudergezinnen en stiefoudergezinnen neemt toe. Kinderen van gescheiden ouders hebben ongeveer dubbel zoveel problemen als kinderen uit intacte gezinnen. Daarom vinden wij het van groot belang dat jullie  als professionals ouders en kinderen goede ondersteuning kunnen bieden.

Wij bieden daarom  de training aan “preventieve ondersteuning bij scheiding”. Het gaat hierbij om signaleren, normaliseren en mediëren. Er worden praktische handvatten gegeven hoe je ouders, kinderen en hun netwerk kunt informeren en begeleiden. Zowel bij een scheiding die redelijk rustig verloopt als bij een ingewikkelde scheiding.
Je wordt je bewust van je eigen houding en rol en we gaan in op hoe je vragen om ondersteuning bij scheiding kan normaliseren, zodat ouders eerder in het scheidingsproces durven aankloppen voor hulp. Er wordt geoefend met metaforen: beeldspraak om ouders datgenen uit te leggen wat soms in letterlijke taal onmogelijk is.

De training is ontwikkeld vanuit het LOCK (landelijk opleidingscentrum Kindermishandeling)  in samenwerking met ervaren familie bemiddelaars,  voor professionals in het voorveld van de Haarlemmermeer, Kennemerland en IJmond. De ervaringen van honderden getrainde professionals is erg positief.

De training bestaat uit twee dagen en een terugkom ochtend. De training is een proces van kennis vergaren, samen oefenen en reflecteren.

De training wordt 4x per jaar  intern aangeboden bij Spirit.

De training kan ook  ingekocht worden buiten Spirit. Kosten op aanvraag.

Aanmeldtelefoon: 020 – 540 05 12
Email: aanmeldingen@spirit.nl

Vragen? Neem contact met ons op!

Vragen over voorlichting, trainingen, workshops, consulten, hulpverlening en aanmelden? Neem contact op met Spirit Bemiddelt:

Aanmeldtelefoon: 020 – 540 05 12
Email: aanmeldingen@spirit.nl

Hier kun je het aanmeldformulier downloaden.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief