Verblijf 5 Pleegzorg Zwaar

Verblijf 5 Pleegzorg Zwaar In overleg met de jeugdige, ouders en aanmelder doen we wat nodig is. We sluiten aan bij ieders perspectief, maar het perspectief van de jeugdige is leidend. Naast jeugdhulp zoeken we naar alternatieve oplossingen, zoals support… Lees verder

Verblijf 4 Pleegzorg regulier

Verblijf 4 Pleegzorg regulier In overleg met de jeugdige, ouders en aanmelder doen we wat nodig is. We sluiten aan bij ieders perspectief, maar het perspectief van de jeugdige is leidend. Naast jeugdhulp zoeken we naar alternatieve oplossingen, zoals support… Lees verder

Verblijf 3 JeugdzorgPlus Buiten

Verblijf 3 JeugdzorgPlus Buiten Deze SPIC wordt gebruikt voor de ambulante open fase van de Koppeling. De Koppeling (behandelcentrum JeugdzorgPlus) is voor jongeren van 12-18 jaar die baat hebben bij een behandeling in een gesloten setting vanuit jeugdzorg, speciaal onderwijs,… Lees verder

Verblijf 2 JeugdzorgPlus Binnen

Verblijf 2 JeugdzorgPlus Binnen Deze SPIC wordt gebruikt voor de gesloten fase van de Koppeling.De Koppeling (behandelcentrum JeugdzorgPlus) is voor jongeren van 12-18 jaar die baat hebben bij een behandeling in een gesloten setting vanuit jeugdzorg, speciaal onderwijs, jeugd-GGZ en… Lees verder

Verblijf 1 Verblijf

Verblijf 1 Verblijf In overleg met de jeugdige, ouders en aanmelder doen we wat nodig is. We sluiten aan bij ieders perspectief, maar het perspectief van de jeugdige is leidend. We zoeken naar alternatieve oplossingen, zoals support (JIM), wonen, school… Lees verder

Segment C, Profiel 4 – Duurzaam licht

Er is behoefte aan het vergroten van opvoedingsvaardigheden voor ouders met eigen problematiek en aan hulp voor de jeugdige. Door hun psychi(iatri)sche problemen, soms met gebruik van verdovende middelen, lukt het ouders niet hun kind gezond te laten opgroeien. Door… Lees verder

Segment C, Profiel 11 – Intensief

Er is sprake van een acute crisissituatie. De situatie is dusdanig bedreigend voor de ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige dat er binnen 24 uur moet worden ingegrepen. Door goed te luisteren en te kijken naar wat er exact speelt,… Lees verder

Partiële pleegzorg

Bij partiële pleegzorg logeert het kind een of meerdere dagen doordeweeks, in het weekend of in de vakantie bij pleegouders. De ouders krijgen even wat ‘rust’, waardoor situaties niet escaleren en hun kind toch thuis kan blijven wonen. Vakantiepleegzorg kan… Lees verder

Pinq

Heb je een kind die in handen is gevallen of dreigt te vallen van een loverboy en lukt het hem of haar niet om zich hier tegen te verzetten en/of uit ‘het circuit’ te komen? Of zit je kind vast… Lees verder