Programma 16-27

Met een stevige basis, kansrijk de toekomst tegemoet!

Jongeren die opgroeien in een kwetsbare positie, hebben een groter risico dat ze aansluiting in de samenleving missen, structurele problemen ontwikkelen in hun welzijn en functioneren en afhankelijk worden van formele zorg en dienstverlening. Over deze jongeren is bekend dat:

– zij problemen hebben met het vinden van een stabiele woonplek;
– zij meer moeite hebben om financieel stabiel te zijn en een groter risico hebben op afhankelijkheid van uitkeringen en opbouwen van schulden;
– zij een minder stabiel perspectief hebben op school en werk waardoor de kans op terugval te groot is;
– zij een groter risico hebben op (terugval in de) criminaliteit, verslaving, psychische problemen of te maken krijgen met misbruik, dwang en uitbuiting. 

Het grootste verschil met jongeren die opgroeien vanuit een steviger basis, is het verschil in steunend netwerk en daarmee een vangnet om op terug te kunnen vallen. Dat vangnet moeten wij dus gezamenlijk creëren.

Jongeren in gesprek over opgroeien naar volwassenheid
Vijf jongeren uit de jeugdhulp zijn in gesprek met vijf jongeren die opgroeien vanuit een veilig en stabiel thuis. Zij praten met elkaar over opgroeien en zelfstandig worden. Over ondersteuning daarbij, hulpverlening, wonen, financiën, school en werk. Hoe cruciaal is het om terug te kunnen vallen op ouders, onvoorwaardelijke steun en een veilig thuis? Een vangnet waar je altijd op mag terugvallen, ook als je keihard de verkeerde keuzes maakt? De verschillen zijn pijnlijk en confronterend zichtbaar, zo laten Django, Rita, Joy, Nathan, Dathimo, Jason, Eline, Moraya, Kimberly en Chayrene ons zien.

De filmpjes doen een beroep op ons, als samenleving, gemeenten, organisaties en professionals, om deze jongeren niet los te laten totdat hun leven stabiel genoeg is. Dat klinkt logisch, maar is lang niet altijd het geval.

‘Opgroeien naar volwassenheid’

Meer over jongeren in gesprek over opgroeien naar volwassenheid.

‘Niet loslaten als je 18 wordt, maar pas als je een stevige en stabiele basis hebt waarop je verder kan.’ 

In de leeftijd van 16 tot 27 jaar groeien jongeren naar (jong)volwassenheid, naar eigen verantwoordelijkheid en eigen keuzes. Ze ontwikkelen autonomie en een eigen identiteit: dit ben ik, dit kan ik, dit wil ik. Van ouders, opvoeders en de omgeving vraagt dit om loslaten en meebewegen. De meeste jongeren hebben hierbij geen extra hulp nodig. Zo’n 15% van de jongeren groeit op onder meer kwetsbare omstandigheden.

Zo ervaren wij dat de overgang voor jongeren die opgroeien vanuit jeugdhulp naar volwassenheid veel en veel te groot is. Ineens ben je 18. De wereld waarin veel voor de jongere geregeld en bedacht wordt, verandert plotseling naar een wereld waarin de jongere overal zelf verantwoordelijk voor is. Die overgang moeten we soepeler maken.

Wij (de samenleving, gemeenten, organisaties en professionals) delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ook deze jongeren de juiste steun en begeleiding te bieden om hun plek in de samenleving te vinden. Niet loslaten als je 18 wordt, maar pas loslaten als je een stevige en stabiele basis hebt waarop je verder kan. Ons leidend principe in deze aanpak is ‘De Big 5’.

De Big 5

1. Support: er is in ieder geval 1 volwassen persoon duurzaam beschikbaar voor de jongere om op terug te vallen en een stabiel, steunend netwerk.

2. Wonen: de jongere heeft een passende, betaalbare en stabiele woonplek.

3. School & Werk:
de jongere gaat naar school en/of heeft een baan die voldoende basis biedt voor een toekomstige loopbaan.

4. Inkomen:
de jongere heeft voldoende inkomen en een plan op het voorkomen en/of oplossen van schulden.

5. Welzijn:
de jongere is fysiek en mentaal in balans en heeft een plan op signaleren van disbalans. Er is voor de jongere zorg beschikbaar tot 27 jaar, indien nodig.

Website voor professionals

De website van de Big5 voor professionals is in ontwikkeling. De website biedt handvatten voor het bundelen en delen van alle kennis over routes, mogelijkheden, ondersteuning en middelen voor jongeren die opgroeien naar zelfstandigheid.

Preview website Big5

Game voor jongeren

Vanuit het Programma 16-27 ontwikkelt BrandNewGame een game waarin jongeren antwoord krijgen op de vragen Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? op elk domein van de Big 5. Deze antwoorden moeten hen helpen zelf meer grip te krijgen op hun toekomst en de ondersteuning die zij daarbij willen krijgen. 

We doen het samen!

Het organiseren van de juiste ondersteuning en het regelen van de Big 5 kan alleen samen. Met gemeenten bijvoorbeeld, en financiers, woningbouwcorporaties en partners in de hulp- en dienstverlening.

Wil je weten wat jij hierin kan betekenen? Neem contact op met Brechje Kuipers of Lonneke op der Heijde via: Big5@spirit.nl.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief