Spirit Academie voor jou

Spirit werkt vanuit de Presentiebenadering, JIM en het versterken van support, BIG 5 – bestaanszekerheid – stress en maatwerk. Binnen Spirit worden er leertrajecten, opleidingen, trainingen en workshops georganiseerd. Niet alleen over jeugd, opgroeien en opvoeden, maar ook over (team)samenwerking. Voor jou of voor je team. Waar heb jij of heeft je team behoefte aan? Uit de voeten kunnen met het thema seksualiteit, hechting, oplossingsgericht werken of wil je worden opgeleid tot VHT’er? Een leuke teamdag of betere samenwerking binnen je team? We hebben een aantal basistrainingen en ontwikkelen trainingen en workshops naar behoefte. Met een voorgesprek zorgen we ervoor dat de vraag, het doel en de beoogde resultaten helder zijn. Vervolgens geven wij advies over een passende training.

Je krijgt ‘punten’ voor een training

We zijn een CEDEO-erkend opleidingsinstituut. Dit betekent dat trainingen meetellen in de opleidingsruimte van het SKJ-register. De basistrainingen zijn geaccrediteerd. Ook zijn we erkend door het CRKBO. Hierdoor zijn onze trainingen vrijgesteld van BTW-plicht. Voor trainingen en workshops ontvang je een bewijs van deelname of certificaat.

Vakkundige professionals

De trainingen worden verzorgd door vakkundige trainers in dienst van Spirit met verschillende achtergronden, ervaring en specialismen. Daarnaast werken we met externe trainers en acteurs.

Kosten

Voor externen maken we een offerte op basis van tijdsinvestering. Elke training is immers op jouw of jullie behoefte afgestemd. Voor medewerkers van Spirit zijn er geen kosten verbonden aan de trainingen.

Interesse?

Bij de tabbladen vind je de verschillende trainingen!

Contact

Heb je een vraag? Wil je overleggen? Mail ons, dan nemen we contact met je op!

Presentie is de kunst van het aansluiten. Het betekent dat je jezelf elke keer opnieuw weer de vraag stelt wat er op dat moment, in die situatie, met dat kind, die jongere en die ouder nodig is, en dat je dat vervolgens ook doet. Om te weten wat nodig is, zul je je open moeten stellen en jongeren en hun leven moeten willen leren kennen. Dat kan alleen door een relatie op te bouwen van waaruit de cliënt bereid is jou toe te laten en waar jij iets kunt betekenen. Om te doen wat nodig is moet je maatwerk kunnen leveren. Daarvoor heb je ruimte nodig, en moet je samen met anderen steeds weer goed bespreken waar het eigenlijk om gaat, en wat vervolgens goed zou zijn om te doen. En soms gaat het niet zozeer om ‘doen’ maar meer om er simpelweg te ‘zijn’.

Vragen over seksualiteit

‘Een meisje van 13 heeft via social media een naaktfoto verstuurd naar haar klasgenoot, hoe bespreek ik dit?’ ‘Een jongen op de verblijfsgroep heeft een abnormaal beeld van seks, hoe praat ik hierover en hoe behoud ik een goed contact met hem?’

Alle jongens en meisjes moeten seksueel veilig en gezond kunnen opgroeien. Deze training gaat over seksueel gezond gedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik bij jongens en meisjes.

Voor wie

Professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen van 0 tot 18 jaar.

Het beoogde resultaat

Jij:
– bent je bewust van je eigen (en team-) grenzen/ normen en waarden op het gebied van seksualiteit
– hebt kennis van de gezonde seksuele ontwikkeling van jongens en meisjes, het vlaggensysteem, Sexting en Grooming
– bent in staat om een gesprek te voeren over seksualiteit, seksueel overschrijdend gedrag en seksueel misbruik.

Verder is er aandacht voor ‘de route’ in jouw organisatie indien er sprake is van (of vermoedens van) seksueel overschrijdend gedrag of seksueel misbruik. Ook staan we stil bij de borging van dit thema binnen jouw team, je organisatie of de school.

Opzet training

Interactieve training met ruimte voor inbreng van de eigen praktijk. Je ontvangt een Verliefdheid & Seks boekje, een reader, het Inteamspel en kaartjes van het vlaggensysteem.

Maatwerk

Graag bespreken we met jou of je team wat de specifieke wensen zijn, zodat de training goed aansluit bij jullie praktijk.

Tijdsinvestering

Vier bijeenkomsten van 3,5 uur + 2 uur voorbereiding

Aantal deelnemers

Minimaal 8 – maximaal 14 deelnemers

Accreditatie

Vijf punten in de opleidingsruimte van het SKJ. Je ontvang een bewijs van deelname.

Contact

Interesse in deze training? Wil je overleggen? Mail ons, dan nemen we contact met je op.

‘Hoe kan ik tijdens een huisbezoek meer zelf bepalen dat ik op bijvoorbeeld een veilige plek kan zitten?’ ‘Soms gaan kinderen of ouders tijdens een huisbezoek over bepaalde grenzen heen. Ik vind het lastig om hier iets over te zeggen, omdat ik in hun huis ben. Hoe kan ik toch op een duidelijke en assertieve manier iets zeggen over de situatie, maar behoud ik ook goed contact?’

Professionals moeten veilig kunnen werken. Tijdens een huisbezoek komen medewerkers, soms onverwacht, in vervelende of dreigende situaties terecht. Deze training gaat over hoe om te gaan met emotioneel, grensoverschrijdend of agressief gedrag van kinderen of ouders tijdens huisbezoeken.

Voor wie
Professionals die in hun werk huisbezoeken afleggen. Voorwaarde is dat deze professionals in de afgelopen 2 jaar een basistraining ‘Omgaan met emotie en agressie’ hebben gevolgd.

Beoogde resultaat
Jij:
– herkent het verschil tussen emotioneel en agressief gedrag
– kan omgaan met emotioneel en agressief gedrag
– signaleert vroegtijdig emotioneel en agressief gedrag
– weet hoe je uit de emotionele of machtstrijd blijft
– herkent je eigen spanning
– kan risico kan inschatten bij een huisbezoek (checklist ARIH)
– herkent het verschil tussen dreigende en explosieve situaties
– observeert, luistert en handelt naar eigen intuïtie
– blijft positief in contact met de jongen, het meisje of ouders
– bewaakt en benoemt grenzen
– kent het protocol van de organisatie

Opzet van de training
Het is een actieve training die gegeven wordt met behulp van een acteur. In de training leren deelnemers hoe zij professioneel kunnen handelen in lastige situaties tijdens huisbezoeken waarin emotie en agressie een rol spelen. De training refereert aan de basishouding van een hulpverlener en aan de basis gesprekstechnieken die helpend zijn om situaties tijdens huisbezoeken te de-escaleren.

Het is mogelijk om deze training met je team te volgen. Een meerwaarde hiervan is dat je gezamenlijk een teamnorm kunt vormen ten aanzien van dit thema.

Maatwerk
Graag bespreken we met jou of je team wat de specifieke wensen zijn, zodat de training goed aansluit bij jullie praktijk.

Tijdsinvestering
1 bijeenkomst van 3,5 uur en 1 uur voorbereiding (totaal 4,5 uur)

Aantal deelnemers
Minimaal 8 – maximaal 10

Accreditatie
2 punten in de opleidingsruimte. Je ontvangt een bewijs van deelname.

Contact
Interesse in deze training? Wil je overleggen? Mail ons, dan nemen we contact met je op.

‘Een jongen van 16 gaat al lange tijd niet meer naar school, de omgeving loopt aan hem te trekken. Hoe sluit ik goed bij hem aan om erachter te komen wat hij graag wil en waarvoor hij wel gemotiveerd is?’ ‘Een meisje van 13 blowt regelmatig, ze is wisselend in haar motivatie om te stoppen. Welke technieken kan ik inzetten om aan haar motivatie te werken?’

Als uitvoerend professional krijg je vaak te maken met kinderen en ouders die niet gemotiveerd lijken. Hoe zorg je dat je gespreksvoering effectief is?

Voor wie

Professionals die werken in de jeugdzorg

Beoogde resultaat

Jij:

 • maakt kennis met bruikbare interventies bij jongens, meisjes en ouders die zelf in bepaald gedrag geen problemen zien
 • maakt kennis met de theorie van Prochaska en DiClemente
 • krijgt zicht op de verschillende stadia van gedragsverandering
 • oefent met motiverende gespreksvoering
 • bent in staat aan te sluiten bij de beleving van de jongen, meisje of de ouders
 • bent in staat de jongen, meisje of de ouders te helpen de gewenste situatie zo helder mogelijk te definiëren

Opzet training

Het is een interactieve training met ruimte voor inbreng uit de eigen praktijk. We vragen je een casus mee te nemen. We behandelen in deze training de theorie van motiverende gespreksvoering, aan de hand van de zes stadia van verandering zoals weergegeven in de Cirkel van Prochaska en DiClemente. Naast deze theorie bestaat de training uit het oefenen van vaardigheden, onder andere met rollenspellen.

Maatwerk

Graag bespreken we met jou of je team wat de specifieke wensen zijn, zodat de training goed aansluit bij jullie praktijk.

Tijdsinvestering

Eén bijeenkomst van 3,5 uur + half uur voorbereiding.
Deze training kun je ook een hele dag volgen, met als belangrijkste verschil dat er dat meer tijd is voor verdieping en om te oefenen.

Aantal deelnemers

Minimaal 8 – maximaal 12 deelnemers.

Accreditatie

Twee punten in de opleidingsruimte van het SKJ. Je ontvang een bewijs van deelname.

Contact

Interesse in deze training? Wil je overleggen? Mail ons, dan nemen we contact met je op.

‘Een pleegmoeder vertelt dat haar pleegkind hun relatie flink aan het uittesten is. Ze weet niet hoe ze moet reageren. Hoe kan ik als pleegzorgwerker dit gedrag verklaren aan pleegouders?’ ‘Een jongen op een verblijfsgroep heeft veel wisselende vriendschappen, hij lijkt geen echte band aan te gaan en zegt niemand te vertrouwen’, hoe komt dit en hoe kan ik hem begeleiden?’

Hechting is een belangrijk thema binnen de jeugdzorg. Door goede ervaringen kan een kind groeien in het hechten. Deze training gaat over het herkennen van hechtingsproblematiek, hoe ermee om te gaan en hoe je de omgeving kunt ondersteunen.

Voor wie
Professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen met hechtingsproblematiek.

Beoogde resultaat
Jij:
– bent je bewust van wat het thema hechting inhoudt
– weet wat het effect is van hechtingservaringen op het denken en handelen
– leert betekenis geven aan het gedrag van kinderen
– weet wat wel en niet te doen bij hechtingsproblematiek
– kent de ‘hechting theorie’ van J. Bowlby en de verschillende hechtingsvormen van M. Ainsworth
– kent de ‘bouwstenen van hechting’ van Truus Bakker en de Basic Trust methodiek van Nelleke Polderman

Opzet training
Interactieve training van een hele dag met ruimte voor inbreng van de eigen praktijk. Je ontvangt vooraf een reader met een opdracht die je voor de training maakt. Je oefent tijdens de training met wat wel en wat niet te doen bij hechtingsproblematiek en de ‘bouwstenen van hechting’. Je sluit deze training af met een multiple choice toets.

Maatwerk
Graag bespreken we met jou of je team wat de specifieke wensen zijn, zodat de training goed aansluit bij jullie praktijk.

Tijdsinvestering
Eén werkdag + 2,5 uur voorbereiding.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 – maximaal 14 deelnemers.

Accreditatie
3,85 punten in de opleidingsruimte van het SKJ. Je ontvang een bewijs van deelname.

Contact
Interesse in deze training? Wil je overleggen? Mail ons, dan nemen we contact met je op.

‘Wat wil ik in de toekomst? Van wat in mijn huidige leven/baan geniet ik? Als ik van baan zou wisselen, wat is dan de functie van mijn dromen?’

Het kan veel opleveren om even stil te staan bij hoe je in je leven staat en wat nog dromen voor de toekomst zijn.

Voor wie

Professionals die willen reflecteren op belangrijke aspecten in hun huidige leven en toekomst.

Beoogde resultaat

Jij:

 • wordt geïnspireerd te dromen over je toekomst
 • wordt bewust van wat voor jou belangrijke aspecten zijn in werk en privé
 • visualiseert over jouw ‘ideale toekomst’ en geeft hier concrete vormen aan
 • maakt een stap richting het realiseren van deze toekomst door te benoemen wat eerste stappen zijn voor verandering

Opzet training “Durf te dromen”

Het is een workshop gebaseerd op de methode ‘Oplossingsgericht werken’. Op een creatieve manier ga je aan de slag met jouw dromen.

Tijdsinvestering

Eén bijeenkomst van 3,5 uur.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 – maximaal 10 deelnemers.

Accreditatie

Eén punt. Je ontvang een bewijs van deelname.

Contact

Interesse in deze training? Wil je overleggen? Mail ons, dan nemen we contact met je op.

Zo’n 70.000 kinderen maken een relatiebreuk van hun ouders mee. Het aantal eenoudergezinnen, co-oudergezinnen en stiefoudergezinnen neemt toe. Kinderen van gescheiden ouders hebben ongeveer dubbel zoveel problemen als kinderen uit intacte gezinnen. Daarom vinden wij het van groot belang dat jullie als professionals ouders en kinderen goede ondersteuning kunnen bieden.
Wij bieden daarom binnen Spirit de training aan “Training Relatie en Scheiding”. Het gaat hierbij om signaleren, normaliseren en mediëren.

De training is ontwikkeld vanuit het LOCK (landelijk opleidingscentrum Kindermishandeling) in samenwerking met ervaren familie bemiddelaars, voor professionals in het voorveld van de Haarlemmermeer, Kennemerland en IJmond. De ervaringen van honderden getrainde professionals zijn erg positief.

‘Als ik een kind aanspreek op de verblijfsgroep gaan de andere kinderen zich ermee bemoeien of dat het kind door aanwezigheid van de groep niet meewerkt. Hoe kan ik een kind op de groep dus het beste aanspreken?’

In deze training leren deelnemers hoe zij professioneel kunnen handelen in lastige situaties bij het werken met kinderen op een verblijfsgroep. Het gaat om adequaat te reageren op emotioneel, grensoverschrijdend of agressief gedrag van jongens en meisjes die verblijven op een groep. Zowel het gedrag van individuen als groepen.

Voor wie

Professionals die werken op verblijfsgroepen. Voorwaarde is dat de professional in de afgelopen 2 jaar een basistraining ‘Omgaan met emotie en agressie’ heeft gevolgd.

Beoogde resultaat

Jij:

 • kan het verschil herkennen tussen emotioneel en agressief gedrag
 • kan omgaan met emotioneel en agressief gedrag
 • kan vroegtijdig emotioneel en agressief gedrag signaleren
 • weet hoe je uit de emotionele of machtsstrijd blijft
 • bent je bewust van eigen spanningsmechanismen/herkent zijn eigen spanning
 • bent je bewust van de groepsdynamica
 • kan de-escalerend werken op de groep
 • kan positief in contact blijven met de jongen of het meisje
 • kan grenzen bewaken en benoemen
 • oefent met gesprekstechnieken (agressie-evaluatiegesprek) bij het afronden van een incident
 • oefent in het hanteren van een agressiesituatie. Alarm slaan, assistentie inschakelen, afronding
 • kent het protocol van de organisatie

Opzet van de training

We zoomen in op de belangrijkste onderwerpen uit de basistraining ‘Omgaan met emotie en agressie’ en we maken een verdiepingsslag naar de praktijk van de groepswerker. Er is veel interactie en we oefenen met behulp van een acteur.

De training refereert aan de basishouding van een hulpverlener en aan de basis gesprekstechnieken die helpend zijn om situaties tijdens het werken met kinderen op een groep te de-escaleren.

Het is mogelijk om deze training met je team te volgen. Een meerwaarde hiervan is dat je gezamenlijk een teamnorm kunt vormen ten aanzien van dit thema.

Maatwerk

Graag bespreken we met jou of je team wat de specifieke wensen zijn, zodat de training goed aansluit bij jullie praktijk.

Tijdsinvestering

1 bijeenkomst van 3,5 uur en 1 uur voorbereiding (totaal 4,5 uur)

Aantal deelnemers

Minimaal 8 – maximaal 10

Accreditatie

2 punten in de opleidingsruimte van het SKJ. Je ontvangt een bewijs van deelname.

Contact

Interesse in deze training? Wil je overleggen? Mail ons, dan nemen we contact met je op.

Life Space Crisis Intervention is een verbale interventiemethodiek om conflicten en crisissituaties met kinderen te begeleiden en vanuit de crisis de relatie met een jongen of meisje te verstevigen.

Een jongen die bij ons op de groep woont, ontploft als je hem vraagt om zijn jas op de kapstok te hangen in plaats van op de grond te gooien. Hoe komt dit en hoe kan ik hem leren anders te reageren?’

Voor wie

Professionals die werken met kinderen met gedragsproblematiek (emotie-regulatie).

Beoogde resultaat

Jij:

 • hebt zicht op de gedrags- en reactiepatronen van het kind, zodat je hem kan helpen dit patroon te veranderen
 • bent in staat om direct na een crisis met een kind in gesprek te komen
 • vergroot je communicatievaardigheden; je reageert adequaat op wat het kind wel of juist niet naar voren brengt
 • vergroot het zelfinzicht, zelfvertrouwen en het vertrouwen van het kind in de volwassene
 • leert uit de machtsstrijd te blijven

Opzet training

Het is een interactieve training met ruimte voor inbreng van de eigen praktijk. De training wordt afgesloten met een examen. Dit examen bestaat uit een praktijkopdracht en een test met open en meerkeuze vragen. Na het behalen van het examen ontvang je een certificaat.

Maatwerk

Graag bespreken we met jou of je team wat de specifieke wensen zijn, zodat de training goed aansluit bij jullie praktijk.

Tijdsinvestering

5 dagen of 10 dagdelen. 100% aanwezigheid is een vereiste. Voorbereidingstijd: 7,5 à 10 uur.

Aantal deelnemers

Minimaal 10 – maximaal 20

Accreditatie

Deze training is niet geaccrediteerd. Mogelijk levert het wel punten op in de vrije ruimte van het SKJ.

Contact

Interesse in deze training? Wil je overleggen? Mail ons, dan nemen we contact met je op.

‘Volgende week moet ik ouders vertellen dat we de begeleiding gaan stoppen, omdat zij niet voldoende meewerken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het gesprek niet uit de hand loopt en ik met de ouders rustig en veilig in gesprek kan?’ ‘Op de groep zijn twee jongens die de groepsleiding vaak uitschelden. We hebben er wat van gezegd, maar ze blijven het doen. Hoe kunnen wij op een adequate manier dit gedrag een halt toe roepen?’

Professionals moeten veilig kunnen werken. Deze training gaat over hoe om te gaan met emotioneel, grensoverschrijdend of agressief gedrag van jongens, meisjes en ouders. Het accent van deze training ligt op het bewust worden en herkennen van eigen spanningssignalen. Wanneer iemand spanning ervaart, kan dat een adequate reactie in de weg zitten.

Voor wie

Professionals die werken in de jeugdzorg.

Beoogde resultaat

Jij:

 • bent je bewust van je eigen spanningsmechanismen
 • weet wat het effect is van je eigen spanning tijdens een situatie
 • kan het verschil herkennen tussen emotioneel en agressief gedrag
 • kan tijdig emotioneel en agressief gedrag signaleren
 • kan omgaan met emotioneel en agressief gedrag
 • kan emotionele en agressieve situaties de-escaleren
 • kent het beleid van jouw organisatie op het gebied van agressie en de route van nazorg na een incident

Opzet training

Het is een actieve training die gegeven wordt met behulp van een acteur. Je kunt deze training met je team volgen om gezamenlijk een teamnorm rondom emotie en agressie te vormen.

Maatwerk

Graag bespreken we met jou of je team wat de specifieke wensen zijn, zodat de training goed aansluit bij jullie praktijk.

Tijdsinvestering

Één werkdag en 3 uur voorbereiding

Aantal deelnemers

Minimaal 8 – maximaal 10

Accreditatie

3,1 punten in de opleidingsruimte van het SKJ. Je ontvangt een bewijs van deelname.

Contact

Interesse in deze training? Wil je overleggen? Mail ons, dan nemen we contact met je op.

Wat is VIB?

De pedagogische kwaliteit van de professional vormt een belangrijke factor in het welbevinden in de ontwikkeling van kinderen. Video Interactie Begeleiding heeft als doel de deskundigheid van pedagogisch medewerkers verder te bevorderen. Een speciaal opgeleide Video Interactie Begeleider (VIB-er) maakt korte video-opnamen van ongeveer 10 minuten van alledaagse situaties. Zo worden de interactiepatronen tussen pedagogisch medewerker en kind inzichtelijk en wat kinderen nodig hebben voor hun totale ontwikkeling. De VIB-er en de pedagogisch medewerker, zowel individueel als in groepsverband, bekijken samen de video-opnames. Er wordt per moment gekeken hoe het contact verloopt en er wordt stilgestaan bij de betekenis van de beelden en wat dat betekent voor de begeleiding van zowel pedagogisch medewerkers en de kinderen.   

Vanaf 2019 is elke kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie verplicht een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst te hebben. De partij die hierop toeziet, is het FCB.

Contact

Interesse in deze opleiding? Wil je overleggen? Mail naar academie@spirit.nl of bel met Margaret van Ruitenbeek op 06-14481772 of het algemene nummer van Spirit, 020 – 5400512.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief