Gendersensitieve jeugdhulp

‘Er zijn dingen gebeurd met mijn oom. Daar mag mijn vader nóóit achterkomen.’ (Wesley)

Wat is Spirit Specifieq?

Spirit Specifieq is gendersensitieve jeugdhulp voor jongens en meisjes met problemen op het gebied van seksualiteit, identiteit, weerbaarheid en uitbuiting. Van eenvoudige vragen tot ingewikkelde en zorgelijke problemen. Met onze preventieve activiteiten proberen we te voorkomen dat lichte problemen zwaar worden. We bieden lichte tot intensieve hulp thuis. Waar nodig bieden we specialistische hulp op woon- en behandelplekken van Spirit. We sluiten aan bij de vragen van meisjes en jongens, ouders en professionals over genderspecifieke thema’s. Soms ontbreekt het aan probleembesef en de wil om te veranderen. Wij houden vast, tot we stappen kunnen zetten naar verandering.

Motivatie is geen criterium om hulp te ontvangen. Motivatie is ons specialisme.

 

 

Logo Spirit Specifieq

 

Hulp bij seksuele ontwikkeling

De kwetsbare meisjes en jongens bij Spirit Specifieq lopen een groter risico op problemen in hun seksuele ontwikkeling. Ze hebben vaak psychosociale- en psychische problemen en zijn belast met een geschiedenis van falen, verwaarlozing, geweld, trauma en verlies. De aard van deze problemen vraagt om een gendersensitieve aanpak. De missie van Spirit Specifieq is dat alle jongens en meisjes zich gezond kunnen ontwikkelen op het gebied van liefde, relaties, grenzen en seks – vrij van dwang, misbruik en uitbuiting.

 Resultaten

Het belangrijkste doel van onze gendersensitieve jeugdhulp is dat jongens en meisjes

  • Veilige, gezonde keuzes kunnen maken en weerbaar zijn in hun sociale leven, in relaties en op het gebied van seksualiteit. Ze worden niet, of niet opnieuw, dader of slachtoffer van seksueel geweld en uitbuiting.
  • Hun identiteit leren kennen en accepteren. Zij mogen zijn wie zij zijn: homo, lesbisch, biseksueel, transgender of hetero.

 

We doen er alles aan om te voorkomen dat jongens en meisjes slachtoffer of opnieuw slachtoffer worden van misbruik, dwang en uitbuiting.

Spirit Specifieq biedt:

  • Voorlichting op scholen voor leerlingen, leerkrachten, docenten en ouders
  • Voorlichting en trainingen voor professionals
  • Advies en consult aan jongens, meisjes, ouders en professionals
  • Seksespecifieke hulp voor jongens en meisjes, waar nodig met behandeling
  • Gendersensitieve hulp, wonen en behandelen voor meisjes: crisisopvang, verblijf in een seksespecifieke groep, kleinschalige gezinsopvang, specialistische pleegzorg en gesloten behandeling.
  • Gendersensitieve hulp, wonen en behandelen voor jongens.

In beweging
Spirit Specifieq blijft in beweging. Innovatie en doorontwikkeling van gendersensitieve jeugdhulp staat hoog in het vaandel. We sluiten aan bij wat er speelt en nodig is in de maatschappij. Zo hebben we het programma ‘sexting en grooming’ ontwikkeld om op scholen leerlingen, hun ouders en leerkrachten en docenten bewust te maken van de risico’s van sociale media.

Wil je meer weten of eens kennismaken? Lees hier verder of neem contact met ons op.

Continuïteit en stabiliteit

We bieden continuïteit en stabiliteit bieden en ‘houden vast’ zolang dat nodig is, met dezelfde hulpverlener. De focus van de hulp ligt op het vergroten van de eigenwaarde, zelfredzaamheid, weerbaarheid en zelfregie.

‘Vasthouden’ betekent ook dat we oog hebben voor onderliggende patronen en problemen: in gedrag aantrekken en afstoten, beginnende persoonlijkheidsproblematiek en aanwezigheid van trauma. Dit vraagt om de nodige kennis en expertise; weten waar gedrag voor staat en hoe hiermee om te gaan. We doorbreken patronen en creëren ruimte voor (gedrags)verandering.

Perspectief
Het hebben van een opleiding of werk draagt bij aan een stabiele toekomst en is een voorwaarde voor het werken aan beter perspectief. Perspectief maakt ruimte voor verandering. We doen er alles aan om voor meisjes en jongens geschikt onderwijs te vinden. Met een diploma of certificaat als resultaat.

Geduld, volhouden en oprecht aansluiten bij de belevingswereld van deze meisjes en jongens is de kern van onze aanpak.

 

Wil je meer weten of eens kennismaken? Lees hier verder of neem contact met ons op.

Het behouden en versterken van de band met belangrijke mensen om de jongen of het meisje heen is de sleutel tot duurzame verandering. Bij Spirit staan familie en netwerk voorop: ouders, broers, zussen, ooms, tantes, buren, vrienden, opa’s, oma’s of wie dan ook belangrijk zijn, worden nauw betrokken bij de hulp.

Soms is dit ingewikkeld. Als problemen bijvoorbeeld niet open besproken kunnen worden uit angst voor de gevolgen. Het vertrekpunt van de hulp is dan de vertrouwensrelatie met het meisje of de jongen. Vanuit die vertrouwensband kijkt de hulpverlener hoe de relatie met ouders en familie kan worden versterkt of hersteld.

We motiveren en stimuleren de sociale omgeving. Familie en netwerk zijn de sleutel tot duurzame verandering.

 

Wil je meer weten of eens kennismaken? Lees hier verder of neem contact met ons op.

Voor meisjes en jongens met genderspecifieke problemen is vakmanschap nodig: een sensitieve en specialistische aanpak, waarin veiligheid voorop staat, die een lange adem heeft, werkt vanuit de relatie en oog heeft voor genderspecifieke thema’s.

We zijn stevige professionals met veel ervaring in het werken met deze kwetsbare meisjes en jongens. We weten alles over gezonde en zorgelijke seksuele ontwikkelingen. We spreken open en gemakkelijk over relaties, persoonlijke grenzen, intimiteit, seksualiteit en identiteit. We zijn gespecialiseerd in het herkennen van (onverwerkt) trauma en zijn getraind om hier adequaat op te handelen. We zijn bekend met verschillen in culturele en maatschappelijke verwachtingen en begeleiden jongens en meisjes in het vinden van hun eigen weg. Dit doen we door hen te ondersteunen bij de gewone dingen van het leven zoals wonen, naar school gaan, werken, vriendschappen en relaties.

Spirit Specifieq: een specialistische aanpak met oog voor genderspecifieke thema’s.

 

Wil je meer weten of eens kennismaken? Lees hier verder of neem contact met ons op.

Voor gendersensitieve hulpverlening geldt dat een intensieve samenwerking met partners cruciaal is om jongens en meisjes te helpen in het behalen van hun doelen. We werken onder andere samen met de jeugd-GGZ voor het behandelen van trauma, met Spirit Werkt voor scholing en werk, met de GGD en politie rondom seksueel geweld, met het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel en met vrijwilligers van maatjesprojecten. Daarnaast werken we samen met scholen, jeugd- en wijkteams en andere professionals die met jeugd werken. We denken mee en delen onze kennis en ervaring om andere professionals te versterken.

Op meerdere gebieden bundelen we onze krachten en expertise om datgene te bieden wat de jongen of het meisje nodig heeft.

 

Meer weten of wil je eens kennismaken? Neem dan contact met ons op.

In 2018 hebben wij een enquête gehouden  onder jongeren over het onderwerp sexting. Wij zijn nagegaan hoeveel jongeren van 12 jaar en ouder die bij Spirit wonen seksueel getinte berichten, naaktfoto’s of naaktfilmpjes hebben verstuurd en/of ontvangen. Onze collega-organisatie Fier had deze enquête al eerder onder hun jongeren afgenomen en het leek ons goed om dit ook bij Spirit te doen zodat we de gegevens konden vergelijken. In het december nummer van Jeugd en Co hebben we hierover een artikel geschreven. Om te zien welke ervaringen jongeren bij Spirit hebben met sexting en de gevolgen hiervan, kun je lezen in de bijlage [pdf].

 

Vragen? Neem contact met ons op!

Vragen over seksespecifieke voorlichting en training, consulten en hulpverlening? Neem contact op met Qpido:
info@qpido.nl
06 – 29 33 80 64

Vragen over gendersensitieve woon- en behandelplekken bij Spirit? Neem contact op met team Advies en Aanmelden:
aanmeldingen@spirit.nl
020 – 540 05 12

Algemene vragen over Spirit Specifieq?
info@spirit.nl

spirit.nl/specifieq

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief