Klachtenregeling

We proberen ons werk natuurlijk zo goed mogelijk te doen. Als je toch niet tevreden bent over de begeleiding of iets anders, vinden we het belangrijk dat je dat bespreekt. Doe dat eerst met je pleegzorgwerker. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je andere stappen ondernemen.

Waar kan ik mijn klacht indienen?

Je kunt via het formulier een klacht indienen bij het klachtensecretariaat van Spirit. Daar kun je ook de Klachten en bemiddelingsregeling opvragen, of doe dat bij je pleegzorgwerker.

Contactgegevens klachtensecretariaat Spirit:
Postbus 75450
1070 AL Amsterdam
020 – 540 05 05
klachtensecretariaat@spirit.nl

De klachtencommissie

Je krijgt na het indienen van de klacht een schriftelijk ontvangstbericht van de klachtencommissie. De leden van de klachtencommissie zijn onafhankelijk en werken niet bij Spirit. Zij zijn onpartijdig en hebben geheimhoudingsplicht. De klachtencommissie kan bij jou en bij degene op wie de klacht betrekking heeft informatie opvragen. Ook kan de klachtencommissie alle betrokkenen gezamenlijk of apart horen.

Binnen zes weken nadat je de klacht hebt ingediend, geeft de klachtencommissie schriftelijk advies aan de Raad van Bestuur van Spirit. Dan worden ook alle betrokkenen over dit advies geïnformeerd. In dit advies geeft de klachtencommissie aan wat zij van de klacht vindt. Ook kan de klachtencommissie vertellen hoe zij denkt dat het probleem opgelost moet worden. Mocht je over de uitspraak niet tevreden zijn, dan kun je naar de Inspectie Jeugdzorg stappen.

Pleegouderraad (POR)

Je kunt ook de POR benaderen als je ergens tegenaan loopt. De POR behartigt de belangen van en verdedigt de rechtspositie van pleegouders bij Spirit. Mail dan naar porspirit@gmail.com.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Daarnaast kun je contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) via 020 – 521 99 50 of info@akj.nl. Het AKJ is een onafhankelijke instelling die informeert, adviseert en ondersteunt met vragen of klachten over jeugdzorg.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *