Iedereen kan pleegouder worden:

Alleenstaanden, echtparen, homo of hetero, samenwonenden met of zonder kinderen: in principe kan iedereen pleegouder worden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je minimaal 21 jaar bent, een pleegkind een stabiele en veilige leefsituatie kan bieden en een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de Raad voor de Kinderbescherming krijgt.

Vormen van pleegzorg:

Pleegouder worden betekent niet automatisch dat je fulltime verantwoordelijk bent voor een kind. Er zijn verschillende vormen van pleegouderschap. Klik op de varianten voor een uitleg.

We kijken altijd eerst of het kind in zijn of haar vertrouwde omgeving (het netwerk) terecht kan. Bijvoorbeeld bij familie, vrienden of buren. Netwerkpleegzorg komt voor in alle pleegzorgvarianten.
Pleegzorg in het weekend of in de vakantie. De ouders krijgen even wat ‘rust’, waardoor situaties niet escaleren en hun kind toch thuis kan blijven wonen. Vakantiepleegzorg kan eenmalig zijn. Bij weekendpleegzorg kijken we naar wat het kind nodig heeft : dat kan variëren van één tot twee keer per maand logeren bij een pleeggezin, of zelfs vaker. Deze vormen van pleegzorg zijn goed te combineren met een baan.
Het kan gebeuren dan een situatie in een gezin dusdanig escaleert, dat een kind onmiddellijk uit huis moet. We kunnen het kind dan naar een crisispleeggezin brengen. Het is belangrijk dat een kind meteen in het crisisgezin terecht kan, waardoor er geen tijd is om vooraf kennis te maken met het pleegkind. Het kind blijft enkele dagen tot maximaal 4 weken bij het pleeggezin. Soms is er verlenging nodig. We zoeken uit of het kind terug kan naar huis of wat een andere geschikte plek is om te wonen.
Soms is het nog onduidelijk waar het kind op langere termijn kan wonen. We onderzoeken of het kind terug kan naar de eigen ouders, of moet opgroeien in een pleeggezin of eventueel ergens anders. Ondertussen woont een kind in een pleeggezin. Kortdurende pleegzorg varieert van enkele maanden tot een jaar.
Soms heeft een kind geen vooruitzicht om terug te gaan naar huis. In dat geval kan een pleegkind voor langere tijd bij een pleeggezin opgroeien, vaak totdat hij of zij achttien wordt. Het is goed te beseffen dat het nooit helemaal zeker is of het pleegkind echt zo lang blijft. De thuissituatie kan altijd veranderen.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief