Ontevreden?

We doen ons uiterste best om ons werk goed te doen. Toch gaat het niet altijd naar wens. Er zijn drie manieren om ons te laten weten dat je ergens ontevreden over bent:
1. Je bespreekt het met je hulpverlener of mentor
2. Je schakelt een onpartijdige bemiddelaar in
3. Je neemt contact op met de klachtencommissie

Meer informatie

Informatie over deze drie stappen staat beschreven op deze website. Uitgebreide informatie kun je lezen in de folder ‘Bemiddelings- en klachtenregeling’. Deze kun je vrijblijvend opvragen bij het klachtensecretariaat: 020 – 540 05 05 of klachtensecretariaat@spirit.nl. Je kunt hier ook terecht voor advies.

Ondersteuning nodig?

Heb je ondersteuning nodig? Dat kan door een medewerker van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).  Het AKJ is een onafhankelijke instelling die jou informeert, adviseert en ondersteunt. Zij zijn bereikbaar via 020 – 521 99 50 of info@akj.nl.

Rechtstreeks contact met je hulpverlener of pleegzorgwerker is de eenvoudigste en snelste manier om te zeggen waar je ontevreden over bent. Samen open en eerlijk het probleem bespreken is meestal de beste manier om tot een oplossing te komen. Vertel wat je ervaringen zijn en wat je verwacht van jullie gesprek.

Jongeren in de Koppeling kunnen hun ontevredenheid ook inbrengen in de jongerenraad.

Wil je jouw onvrede niet met je hulpverlener bespreken? Of heeft het gesprek niet het gewenste resultaat opgeleverd? Dan kun je contact opnemen met een onpartijdige bemiddelaar.

Zo werkt de bemiddelaar

De bemiddelaar is een onafhankelijke gesprekspartner bij onvrede of klachten over bijvoorbeeld het handelen van een medewerker. Het doel is om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De bemiddelaar is er voor iedereen. Ze biedt een luisterend oor en bespreekt samen met jou wat handig is om te doen. Ze kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een gesprek met jouw hulpverlener of problemen op een andere manier proberen op te lossen. De bemiddelaar doet er alles aan om binnen zes weken de bemiddeling af te ronden.

Contact voor bemiddeling bij Spirit

Bemiddelaars Mei Lan en Christa zijn het beste te bereiken via bemiddelaar@spirit.nl. Zij nemen altijd binnen twee werkdagen contact met je op. Wil je liever bellen? Dan kan dat op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via het klachtensecretariaat van Spirit: 020 – 540 05 05.

Contact voor bemiddeling bij de Koppeling

Bij de Koppeling kun je terecht bij de directeur via info@dekoppeling.com of 020 – 342 84 00. Jongeren in de Koppeling kunnen ook een bericht stoppen in de ideeën en klachtenbus.

Heeft een gesprek met je hulpverlener of bemiddelaar niet geholpen? Dan kun je je klacht laten beoordelen door een onafhankelijke klachtencommissie.  Je kunt ook direct contact opnemen met de klachtencommissie als je daar redenen voor hebt. Het klachtensecretariaat vraagt echter altijd eerst aan je of bemiddeling mogelijk is. De leden van de klachtencommissie zijn onafhankelijk en werken niet bij Spirit of de Koppeling. Zij zijn onpartijdig en hebben geheimhoudingsplicht.

Een klacht indienen

Je kunt mondeling of schriftelijk je klacht indienen bij het klachtensecretariaat. Vermeld daarbij:
– datum van indienen
– gegevens van jou en je (pleeg)kind
– naam hulpverlener of afdeling tegen wie de klacht zich richt
– beschrijving van de klacht

Contactgegevens klachtensecretariaat:

Spirit/de Koppeling
t.a.v. klachtensecretariaat
Postbus 75450
1070 AL Amsterdam
020 – 540 05 05
klachtensecretariaat@spirit.nl

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief