‘Lastig gedrag komt ergens vandaan’

Kinderen met hechtingsproblemen gedragen zich anders dan andere kinderen. Ze willen niet luisteren, zijn druk, zetten de boel op stelten. Vanuit haar achtergrond als leerkracht in Suriname heeft Diana het gedrag van kinderen met hechtingsproblematiek in de klas gezien. Ziet… Lees verder

Hoe is het om…?

De innovatiewerkplaats Garage2020 is een plek waar hulpverleners samenwerken met social designers en technologie-experts om jeugdhulp overbodig te maken. In hoeverre slagen zij in deze missie en wat levert het deelnemers op om werkzaam te zijn in deze innovatiewerkplaats? Bekijk… Lees verder

Als het verleden je achtervolgt…

…en JIM je opvangt. Naast haar functie als gezinsmaatschappelijk werker binnen behandelcentrum JeugdzorgPlus de Koppeling is Esther een maatje van Thomas (17). Ze hebben een soortgelijke opvoeding gehad, misschien kan Esther iets voor Thomas betekenen. Lees hun JIMervaring en welke (intervisie)vragen… Lees verder

Zelfsturende netwerkorganisatie

Maatwerk én continuïteit bieden bij jeugdzorg, zodat jongeren niet langer frequent hoeven te wisselen van hulpverleners en opvanglocaties! Spirit Jeugdzorg zette de afgelopen jaren grote stappen in deze richting. De organisatie werd vereenvoudigd tot drie onderdelen: ambulante hulp, hulp met… Lees verder

22 juni: stadsgesprek ‘Betrokken buurten’

Nu de overheid steeds meer publieke taken overlaat aan bewoners, worden betrokken, krachtige buurten nog belangrijker. Bewoners spelen tegenwoordig als experts zelf de hoofdrol in hun buurt. Zij beheren zelf het buurthuis, organiseren buurt-app-groepen en richten zelf de speeltuin opnieuw… Lees verder

BRILjante samenwerking aanpak mensenhandel en slachtoffers loverboys

Om de informatie uitwisseling tussen straf- en zorgorganisaties te vergemakkelijken over daders en slachtoffers van loverboys, tekenden donderdag 18 mei acht partijen het convenant ‘Convenant Casuïstiekoverleg Mensenhandel 18-/18+’. Frederique Coelman bekrachtigde namens onze organisatie hiermee de gezamenlijke aanpak van mensenhandel/loverboyproblematiek… Lees verder

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief