Hulp

We komen het liefst langs waar jij bent of woont, bijvoorbeeld bij jou thuis of in jouw buurt. Soms is het beter om op een andere plek af te spreken, bijvoorbeeld bij ons op kantoor.

Jij hebt zélf de kracht en de mogelijkheden om te veranderen, ook al denk je nu misschien van niet. Vaak kun je het prima alleen en heb je geen hulp van Spirit nodig. Toch zijn sommige gebeurtenissen in het leven zijn zo overweldigend of ingewikkeld dat het fijn is als er mensen meedenken. Dit kan ook familie zijn, vrienden of prettige buren. Je kan ook met hulpverleners in wijkteams uit jouw gemeente overleggen.

Kijk ook eens op:
Eigen kracht
Wijkteams bij mij in de buurt

 

Veel hulp van Spirit is ‘gratis’, omdat jouw gemeente dat al heeft betaald. Als er kosten verbonden zijn aan de hulp dan krijg je dat te horen. Soms moet je een eigen bijdrage betalen. Dat is afhankelijk van de hulp en hoe lang die hulp nodig is.

We hebben oog voor het hele gezin: jongens, meisjes, ouders, opvoeders, broertjes en zusjes. Er is één vast aanspreekpunt. Dit kan een hulpverlener van Spirit zijn of een hulpverlener van een andere organisatie. Hij of zij is een vertrouwd gezicht zolang jullie ondersteuning krijgen.