Vormen van pleegzorg

We kijken altijd eerst of het kind in zijn of haar vertrouwde omgeving (het netwerk) terecht kan, bijvoorbeeld bij familie, vrienden of buren. Netwerkpleegzorg komt voor in alle pleegzorgvarianten.

Pleegzorg in het weekend of in de vakantie. De ouders krijgen even wat ‘rust’, waardoor situaties niet escaleren en hun kind toch thuis kan blijven wonen. Maar ook kinderen die op een locatie van Spirit wonen, hebben veel baat bij deze vorm van pleegzorg. Vakantiepleegzorg kan eenmalig zijn. Bij weekendpleegzorg kijken we naar wat het kind nodig heeft: dat kan variëren van één tot twee keer per maand logeren bij een pleeggezin, of zelfs vaker. Deze vormen van pleegzorg zijn goed te combineren met een baan.

Het kan gebeuren dat een situatie in een gezin dusdanig escaleert, dat een kind onmiddellijk uit huis moet. We kunnen het kind dan crisispleegzorg bieden en naar een crisispleeggezin brengen. Het is belangrijk dat het kind meteen in het crisisgezin terecht kan, waardoor er geen tijd is om vooraf kennis te maken met het pleegkind. Het kind blijft enkele weken tot maanden bij het pleeggezin. We zoeken uit of het kind terug kan naar huis of wat een andere geschikte plek is om te wonen.

Soms is het nog onduidelijk waar het kind op langere termijn kan wonen. We onderzoeken of het kind terug kan naar de eigen ouders, of moet opgroeien in een pleeggezin of eventueel ergens anders. Ondertussen woont een kind in een pleeggezin. Kortdurende pleegzorg varieert van enkele maanden tot een jaar.

Soms heeft een kind geen vooruitzicht om terug te gaan naar huis. In dat geval kan een pleegkind langdurige pleegzorg krijgen en voor langere tijd bij een pleeggezin op kan groeien, vaak totdat hij of zij achttien wordt. Het is goed om te beseffen dat het nooit helemaal zeker is of het pleegkind echt zo lang blijft. De thuissituatie kan altijd veranderen.

Pleegzorg bestaat in verschillende vormen. Ieder kind heeft eigen behoeften, maar ook iedere pleegouder heeft eigen wensen. Als pleegouder kun je aangeven welke vorm van pleegzorg het beste bij jouw leven past.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief