Praktische informatie

Met andere pleegouders van Spirit dilemma’s delen, elkaar helpen, mooie ervaringen uitwisselen, spullen aanbieden. Dat kan via de besloten groep ‘Pleegouders Spirit’ op Facebook. De groep is bedoeld en alleen toegankelijk voor pleegouders van Spirit. Het is vooral een ontmoetingsplek. Vrienden of buitenstaanders kunnen geen lid worden of meelezen.

Lid worden?

We ontvangen graag je e-mailadres dat gekoppeld is aan jouw eigen Facebookaccount. Vermeld verder je naam, adresgegevens en postcode en mail deze naar pleegzorg@spirit.nl. Daarna ontvang je van ons een uitnodiging voor de Facebook-groep. Spirit Pleegzorg is beheerder van de groep; we laten pleegouders van Spirit toe tot de groep en houden de spelregels in de gaten. De berichten plaatsen pleegouders zelf!

Overal komen infectieziekten voor. Pleegouders kunnen in aanraking komen met pleegkinderen die een infectieziekte hebben en door bijvoorbeeld een bijt- of prikincident zelf een infectieziekte oplopen. De kans hierop is overigens niet groter dan voor andere inwoners van Nederland.

Tegen infectieziekten als hepatitis B en HIV/AIDS is preventieve behandeling mogelijk. Daarom is het van belang de juiste stappen te nemen als zich een bijt- of prikincident of andere risicovolle verwonding voordoet. Na een risico­vol incident dient te worden nagegaan of deze preventieve behandeling ook wenselijk is. Die beoordeling verloopt volgens een stappenplan.

Stappenplan bij een bijt- of prikindicent

Hier vind je verschillende documenten met informatie over de rechten en plichten van ouders, pleegouders, pleegkinderen en Spirit.

Het protocol kindermishandeling is geschreven voor beroepskrachten die werken met kinderen tot 19 jaar en/of hun (pleeg)ouders. Het protocol bevat een stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld.

Op de website van de Rijksoverheid kan je het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bekijken en down­­­loaden. Ook standaardformulieren zijn via deze site te down­loaden. Daarnaast vind je er verwijzingen naar een groot aantal websites met meer informatie over kindermishandeling of huiselijk geweld en nuttige telefoonnummers.

‘Bij Ons’ is een landelijke uitgave over pleegzorg. Als extra service zijn we bereid om het abonnement voor pleegouders van Spirit te betalen. Wil je naast de Binding ook Bij Ons ontvangen? Meld je dan per brief aan bij Bij Ons: Redactie, Postbus 763, 8000 AT Zwolle, of via de website. Je krijgt een acceptgiro van Bij Ons en betaalt deze.

Declaratie abonnement tijdschrift ‘Bij Ons’

Om voor teruggave van de abonnementskosten in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat je als pleegouder geregistreerd staat bij Spirit. Verder dien je aan één van de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Je verzorgt één of meerdere pleegkinderen
  • Je bent in afwachting van de plaatsing van een pleegkind

Stuur de kopie van de factuur met deze gegevens:

  • E-mailadres
  • Jouw voor- en achternaam
  • Woonplaats
  • Bank-/Gironummer

Naar:

Spirit
t.a.v. secretariaat Servicepunt Pleegzorg en Verblijf
Antwoordnummer 47738
1070 VE Amsterdam
(een postzegel is niet nodig)

N.B.: Nota’s waarvan de behandelingsdatum ouder is dan vier weken kunnen wij helaas niet meer in behandeling nemen!

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief