Pleegouderraad

De pleegouderraad (POR) behartigt jouw belangen als pleegouder. De POR bestaat uit ervaren pleegouders en informeert en adviseert Spirit over onderwerpen die pleegouders aangaan. De POR geeft pleegouders en kinderen een onafhankelijke stem, door proactief en kritisch hun belangen te behartigen. Zo wordt in samenwerking met Spirit optimale zorg, veiligheid en welzijn geboden. De POR volgt pleegzorgontwikkelingen op de voet en peilt wat er qua samenwerking met Spirit bij pleegouders en pleegkinderen leeft. Wat hebben pleegouders en pleegkinderen het hardst nodig? Waar lopen ze tegenaan? En, hoe kan de communicatie en rolverdeling worden verbeterd? De POR is actief, kritisch en constructief.

Contact

Heb je een vraag aan de POR of wil je ervaringen delen? Deze kan je mailen via porspirit@gmail.com.

pleegouderraad_groot

Op 24 januari heeft de POR een pleegouderavond georganiseerd met als thema: de dynamiek van de driehoeksverhouding in de pleegzorg; de relatie tussen ouders, pleegouders en kind. Het was een goed bezochte avond waarop veel informatie en ervaringen zijn gedeeld.  De presentatie die op die avond is gegeven vindt u hier.

Daarnaast nog twee links naar info over een Belgisch project dat gericht is op samenwerking van ouders en pleegouders en info van het Nederlands Jeugdinstituut:

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief