Boek: Kiezen voor kinderen

Bij pleegzorg zijn vele partijen betrokken en die partijen hebben dikwijls tegengestelde belangen. In dit boek wordt een werkwijze voor pleegzorg gepresenteerd die de complexiteit van het samenspel in pleegzorg (letterlijk) in beeld brengt. Hoe kan er ‘samenspel’ ontstaan en hoe kan ‘tegenspel’ voorkomen worden: Met behulp van systeemtheoretische principes wordt beschreven hoe die tegenstellingen overbrugd kunnen worden.

De benadering┬áricht zich in het bijzonder op de fulltime hulpverleningsvariant binnen pleegzorg, maar kan ook gebruikt worden binnen andere pleegzorgvarianten. Er worden vele voorbeelden gegeven van interventies die hulpverleners kunnen toepassen in het pleeggezin, het oorspronkelijke gezin van het pleegkind en voor de samenwerking tussen beide gezinnen. Een aantal beschreven interventies zijn eveneens toepasbaar in ambulante programma’s in de reguliere jeugdzorg.

Dit boek is bedoeld voor pleegzorgwerkers, jeugd- en gezinshulpverleners, gedragswetenschappers, leidinggevenden en staf- en beleidsmedewerkers in de pleeg- en jeugdzorg, alsmede zij die daarvoor in opleiding zijn. Ook voor (aanstaande) pleegouders en voor ouders waarvan hun kind in pleegzorg verblijft, biedt dit boek een goed beeld van de begeleiding van en de besluitvorming over pleegkinderen.

Ik wil het boek graag bestellen!

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief