Video-interactiebegeleiding hechting – Spirit Hecht

Dit nieuwsbericht delen:

Video-interactiebegeleiding is een ambulante vorm van jeugdhulp met gebruik van video-opnames die erop gericht is dat er verbetering is in de relaties en de verbondenheid in het gezin. Daardoor groeit  vertrouwen en keert het plezier terug.

Resultaat

Het resultaat van de video-interactiebegeleiding is dat:

  • Opvoeders zich krachtig genoeg voelen en steun ervaren in de complexe opvoedsituaties.
  • Opvoeders reageren op een sensitief-responsieve manier op hun kind zodat het opgroeit tot een volwassene met voldoende zelfvertrouwen. Het biedt het kind de mogelijkheid tot het maken van positieve keuzes in zijn leven.
  • Ouders, pleegouders en collega’s psycho-educatie krijgen op het gebied van gehechtheid en de eigen gehechtheidsrelatie.

Spirit biedt een lichte variant met maximaal 3 opnames en een intensievere variant met maximaal 6 opnames. Bij Spirit Hecht gebruiken we systeemgesprekken (om de onderlinge relaties te verstevigen en inzicht te verkrijgen) en lichaamsgericht werk (om de hechting en de ontwikkeling van het kind te stimuleren).

De videobeelden helpen de opvoeders en ons om het inzicht te vergroten.

Meer weten? Neem contact met ons op of stel je vraag aan het aanmeldteam.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief