Verblijf 1 Verblijf

Dit nieuwsbericht delen:

Verblijf 1 Verblijf

In overleg met de jeugdige, ouders en aanmelder doen we wat nodig is. We sluiten aan bij ieders perspectief, maar het perspectief van de jeugdige is leidend. We zoeken naar alternatieve oplossingen, zoals support (JIM), wonen, school en werk, inkomen en schulden, welzijn en gezondheid: een stabiele basis zonder stress. Soms is de thuissituatie onveilig of zorgen gedrags- en sociaal-emotionele problemen bij het kind ervoor dat het (tijdelijk) niet thuis kan wonen. We zoeken dan naar een plek in een pleeggezin, en anders in een van onze verblijfsvormen. Zoals in een gezinshuis, waar opvoedouders met 3 of 4 kinderen wonen. En Driehuis, waar opvoedouders met 1 of 2 kinderen wonen. Of (kleinschalige) groepen waar 4 tot 8 jongeren van 7 tot 18 jaar wonen en begeleiding krijgen van hulpverleners. Er zijn groepen speciaal gericht op meisjes met seksespecifieke problematiek, zoals Meisa. Maar ook intensief begeleid wonen. Verder is MTP en Specialistische Pleegzorg een verblijfsvorm waarin betaalde pleegouders een jaar zorgen voor 1 of meerdere kinderen. We werken samen met specialisten, zoals in de jeugd-ggz of jeugd-lvb, met school, woningcorporaties en verenigingen (sport/cultuur).

Meer weten? Neem contact met ons op of stel je vraag aan het aanmeldteam.

 

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief