Triple P: positief opvoeden voor steun bij opvoeding (niveau 4/5)

Dit nieuwsbericht delen:

Emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen kunnen ontstaan door negatief opvoedingsgedrag. De training Positief Opvoeden van Spirit helpt bij het veranderen en verminderen van negatief opvoedingsgedrag en biedt ondersteuning op niveau 4 en niveau 5. Beide niveaus worden zowel op individueel als op groepsniveau aangeboden.

Varianten

Triple P (Positief Opvoeden) ondersteunt ouders in de opvoeding op verschillende niveaus. De aanpak van Triple P is gericht op het veranderen of verminderen van opvoedingsgedrag dat bijdraagt aan het ontstaan van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. Spirit biedt ondersteuning op niveau 4 en niveau 5. Beide niveaus worden zowel op individueel als op groepsniveau aangeboden.

Alle interventies zijn gebaseerd op dezelfde basisprincipes:

  • kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden
  • kinderen laten leren door positieve ondersteuning
  • een aansprekende discipline hanteren
  • realistische verwachtingen hebben van het kind
  • goed voor jezelf zorgen

Bij Triple P Tieners komen de volgende specifieke onderdelen aan bod:

  • oorzaken van gedragsproblemen herkennen
  • gewenst gedrag bij tieners stimuleren
  • hoe om te gaan met ongewenst gedrag

Niveau 4

Niveau 4 is bedoeld voor ouders die een intensieve training nodig hebben in positieve opvoedingsvaardigheden en de generalisatie van strategieën voor verbetering. Niveau 4 wordt gegeven voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, tieners van 11 tot 17 jaar, en in overleg met de trainers tieners van 17 en 18 jaar.

Niveau 5

Niveau 5 is een interventie voor ouders met kinderen met aanhoudende gedragsproblemen waarbij de ondersteuning op niveau 4 onvoldoende resultaten heeft bereikt. In veel gevallen zijn er naast gedragsproblemen van de kinderen ook andere gezinsfactoren (psychische problemen van ouders, stress, conflicten in de partnerrelatie) die de toepassing van opvoedingsvaardigheden belemmert.

Niveau 5 Pathways

Niveau 5 Pathways is een aanbod voor ouders die in de opvoeding last ervaren van hun eigen boosheid of woede en/of denken dat hun kind expres ongewenst gedrag laat zien.

Family Transitions

Triple P gescheiden ouders (Family Transitions) is een groepstraining voor ouders die te maken hebben met een scheiding. De focus van de training ligt op het opnieuw vormgeven van het leven na de scheiding, het begeleiden van de kinderen rondom de scheiding en het hanteren van eigen emoties en het verbeteren van de communicatie met de ex-partner. Ouders volgen niet samen de training, wel kunnen ze apart van elkaar deelnemen. Het is ook mogelijk dat slechts 1 van de ouders deelneemt.

De ouder zal tijdens 5 bijeenkomsten handvatten krijgen om minder last te hebben van het gedrag van hun ex-partner. Het gedrag van een ex-partner is moeilijk te veranderen, maar je kan er wel voor zorgen dat jij hier veel minder last van hebt. Samen met de trainers en andere gescheiden ouders bekijken we filmfragmenten, maken we oefeningen (tijdens de training krijgen ouders een werkboek), discussiëren en oefenen we om sterker uit de scheiding te komen.

Meer weten? Neem contact met ons op of stel je vraag aan het aanmeldteam.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief