Signs of Safety

Dit nieuwsbericht delen:

Signs of Safety wordt ingezet als er in een crisissituatie grote zorgen zijn over de veiligheid van kinderen in een gezin en we snel en concreet moeten werken om die veiligheid te waarborgen. Met het gezin en alle betrokken partijen leggen we concrete afspraken vast in een veiligheidsplan. Signs of Safety is gericht op het voorkomen van een uithuisplaatsing. Wanneer een kind al wel uit huis is geplaatst, werken we met Signs of Safety aan een veilige terugkeer naar huis.

Er zijn zorgen over jouw veiligheid. Dan moet er snel iets gebeuren om jouw veiligheid te verbeteren en te waarborgen. Bij Signs of Safety maken we een veiligheidsplan. Een voorbeeld is dat we kijken wat er moet gebeuren zodat jij thuis kan blijven wonen.

De Signs of Safety-medewerker zorgt ervoor dat er zo snel mogelijk een bijeenkomst komt met jouw ouders, familie, vrienden en betrokken instanties. Aan iedereen wordt gevraagd de zorgen en krachten te benoemen. We zetten alles op flap-overs.

Tijdens de bijeenkomst wordt meteen duidelijk wat de eisen zijn om ervoor te zorgen dat jij écht veilig bent. Om aan die eisen te voldoen maken we tijdens de bijeenkomst alle noodzakelijke afspraken, en leggen we vast wie wat doet.

Er zijn zorgen over de veiligheid van jouw kinderen. Dan moet er snel iets gebeuren om hun veiligheid te verbeteren en te waarborgen. Bij Signs of Safety maken we een veiligheidsplan. Dat kan bijvoorbeeld gericht zijn op het voorkomen van een uithuisplaatsing. Als je kind niet meer thuis woont, werken we met Signs of Safety aan een veilige terugkeer naar huis.

Netwerkbijeenkomst

De Signs of Safety-medewerker zorgt ervoor dat er zo snel mogelijk een bijeenkomst komt met jou, familie, vrienden en betrokken instanties. We vragen aan iedereen de zorgen en krachten te benoemen. Alles wordt op flap-overs gezet. Tijdens de bijeenkomst wordt meteen duidelijk wat de eisen zijn om de veiligheid van je kind te waarborgen. Om aan die eisen te voldoen maken we tijdens de bijeenkomst alle noodzakelijke afspraken, inclusief taakverdeling.

Duur

Signs of Safety duurt gemiddeld vier weken en stopt na maximaal drie maanden. Er is altijd een evaluatie, meestal zo’n één tot drie maanden na de netwerkbijeenkomst. Hierin bekijken we gezamenlijk of het gelukt is alle veiligheidsafspraken na te leven.

Signs of Safety wordt in een crisissituatie ingezet als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind. Er moet snel en concreet gewerkt worden om de veiligheid van het kind te verbeteren en te waarborgen. De Signs of Safety-medewerker maakt een veiligheidsplan. Dat kan bijvoorbeeld gericht zijn op het voorkomen van een uithuisplaatsing. Als een kind niet meer thuis woont, werken we met Signs of Safety aan een veilige terugkeer naar huis.

Netwerkbijeenkomst

De Signs of Safety-medewerker zorgt ervoor dat er zo snel mogelijke een netwerkconferentie komt. Deze bijeenkomst is met ouders, familie, vrienden en betrokken instanties. De Signs of Safety-medewerker is voorzitter van de bijeenkomst en maakt na afloop het veiligheidsplan. Hij of zij vraagt iedereen de zorgen en krachten te benoemen. Alles wordt op flap-overs gezet. De regie ligt niet bij het gezin of de familie, maar bij de aanmelder, zoals Samen Doen, Jeugdbescherming of Veilig Thuis. Tijdens de conferentie zegt de aanmelder wat de eisen zijn om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Om aan die eisen te voldoen worden tijdens de conferentie noodzakelijke afspraken gemaakt, inclusief taakverdeling. Al deze afspraken en consequenties komen in het veiligheidsplan.

Duur

Signs of Safety duurt gemiddeld vier weken en stopt na maximaal drie maanden. Er is altijd een evaluatie, meestal zo’n één tot drie maanden na de netwerkbijeenkomst. Hierin bekijken we gezamenlijk of het gelukt is alle veiligheidsafspraken na te leven.

Aanmelden

Er is meestal geen wachtlijst voor Signs of Safety, we kunnen vaak snel starten. Voor het aanvragen van Signs of Safety is een verwijzing crisis nodig. Deze kan worden aangevraagd via de regiehouder, zoals Samen Doen, Jeugdbescherming of Veilig Thuis.

Aanmeldingen kan via 020 – 5400 555 of crisis@spirit.nl.

Het aanmeldteam is ook beschikbaar voor overleg of aanmelding van reguliere Spoedhulpzaken (crisis).

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief