Segment C, Profiel 8 – Duurzaam licht

Dit nieuwsbericht delen:

Duurzaam licht

Er is behoefte aan begeleiding en behandeling van de jeugdige in samenhang met zijn of haar licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Door goed te luisteren en te kijken naar wat er exact speelt, doen we in overleg met jeugdige, ouders en aanmelder wat nodig is. Naast jeugdhulp zoeken we naar alternatieve oplossingen, zoals support (JIM), wonen, school en werk, inkomen en schulden, welzijn en gezondheid: een stabiele basis zonder stress. We zetten onze hulp dáár in waar het werkt: bij voorkeur bij de jeugdige of het gezin thuis. Het traject kan elementen bevatten van (langdurige) (intensief) ambulante methodieken, trainingen. (Tijdelijke) uithuisplaatsing is mogelijk in de vorm van begeleid wonen. Altijd in combinatie met ambulante hulp. We werken samen met de specialisten die nodig zijn, zoals in de jeugd-ggz of jeugd-lvb, maar ook met school, woningcorporaties en verenigingen (sport/cultuur). We sluiten aan bij ieders perspectief, maar het perspectief van de jeugdige is leidend.

Meer weten? Neem contact met ons op of stel je vraag aan het aanmeldteam.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief