Segment C, Profiel 6 – Duurzaam zwaar

Duurzaam zwaar

Gezinnen met problemen op allerlei gebieden ervaren meerdere stressfactoren, waardoor de focus op overleven ligt en oplossingen ver weg lijken. Door goed te luisteren en te kijken naar wat er exact speelt, doen we in overleg met jeugdige, ouders en aanmelder wat nodig is. Daarbij combineren we onze jeugdhulp met alternatieve oplossingen. Het perspectief van de jeugdige staat voorop, met oog voor het ontwikkelen van een duurzaam netwerk rondom de jeugdige. We zetten onze hulp dáár in waar het werkt: bij voorkeur bij de jeugdige of het gezin thuis. In dit profiel is vaak sprake van een (tijdelijke) uithuisplaatsing, bijvoorbeeld in een gezinshuis, Driehuis, (kleinschalige) groep of MTFC-P. En dit is het enige profiel waarin plaatsing in JeugdzorgPlus (de Koppeling) mogelijk is. Het gezin krijgt altijd ambulante begeleiding. We werken samen met de specialisten die nodig zijn, zoals in de jeugd-ggz of jeugd-lvb, maar ook met school, woningcorporaties en verenigingen (sport/cultuur).

Meer weten? Neem contact met ons op of stel je vraag aan het aanmeldteam.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief