Segment C, Profiel 5 – Intensief

Dit nieuwsbericht delen:

Intensief

Gedrags- en sociaal-emotionele problemen, angst, depressie, trauma of andere factoren zijn van invloed op de ontwikkeling van het kind. Deze problematiek vraagt om specifieke opvoedvaardigheden van de ouders. Door goed te luisteren en te kijken naar wat er exact speelt, doen we in overleg met jeugdige, ouders en aanmelder wat nodig is. Naast jeugdhulp zoeken we naar alternatieve oplossingen, zoals support (JIM), wonen, school en werk, inkomen en schulden, welzijn en gezondheid: een stabiele basis zonder stress. We zetten onze hulp dáár in waar het werkt: bij het kind of het gezin thuis. Een traject kan elementen bevatten van intensief ambulante methodieken, trainingen voor kind en ouders, trainingsprogramma Anders Samen, IPG, InVerbinding. (Tijdelijke) uithuisplaatsing is mogelijk: pleegzorg hulpverleningsvariant We werken samen met andere specialisten, zoals jeugd-ggz of jeugd-lvb, en met school, woningcorporaties en verenigingen (sport/cultuur). We sluiten aan bij ieders perspectief, maar het perspectief van de jeugdige is leidend.

Meer weten? Neem contact met ons op of stel je vraag aan het aanmeldteam.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief