Segment C, Profiel 5 – Duurzaam licht

Dit nieuwsbericht delen:

Duurzaam licht

Gedrags- en sociaal-emotionele problemen, angst, depressie, trauma of andere factoren zijn van invloed op de ontwikkeling van het kind. Deze problematiek vraagt om specifieke opvoedvaardigheden van de ouders. Door goed te luisteren en te kijken naar wat er exact speelt, doen we in overleg met jeugdige, ouders en aanmelder wat nodig is. Naast jeugdhulp zoeken we naar alternatieve oplossingen, zoals support (JIM), wonen, school en werk, inkomen en schulden, welzijn en gezondheid: een stabiele basis zonder stress. We zetten onze hulp dáár in waar het werkt: bij de jeugdige of het gezin thuis. Het traject kan elementen bevatten van (langdurig) (intensief) ambulante methodieken, trainingen voor kind en ouders. (Tijdelijke) uithuisplaatsing is mogelijk in de vorm van begeleid wonen. Altijd in combinatie met ambulante hulp. We werken samen met andere specialisten, zoals in de jeugd-ggz of jeugd-lvb, maar ook met school, woningcorporaties en verenigingen (sport/cultuur). We sluiten aan bij ieders perspectief, maar het perspectief van de jeugdige is leidend.

Meer weten? Neem contact met ons op of stel je vraag aan het aanmeldteam.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief