Segment C, Profiel 4 – Intensief

Intensief

Er is behoefte aan het vergroten van opvoedingsvaardigheden voor ouders met eigen problematiek en aan hulp voor de jeugdige. Door hun psychi(iatri)sche problemen, soms met gebruik van middelen, lukt het ouders niet hun kind gezond te laten opgroeien. Door goed te luisteren en te kijken naar wat er exact speelt, doen we in overleg met jeugdige, ouders en aanmelder wat nodig is. Daarbij combineren we onze jeugdhulp met alternatieve oplossingen. Het perspectief van het kind staat voorop, met oog voor het ontwikkelen van een duurzaam netwerk rondom het gezin. We zetten onze hulp dáár in waar het werkt: bij de jeugdige of het gezin thuis. Een traject kan elementen bevatten van intensief ambulante methodieken, trainingen (zoals trainingsgroep Anders Samen), IPG, InVerbinding. (Tijdelijke) uithuisplaatsing is mogelijk: pleegzorg, therapeutische gezinsbegeleiding of verblijf bij Spirit. We werken samen met andere specialisten, zoals jeugd-ggz of jeugd-lvb, met school en (sport)verenigingen.

Meer weten? Neem contact met ons op of stel je vraag aan het aanmeldteam.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief