Segment C, Profiel 4 – Duurzaam zwaar

Dit nieuwsbericht delen:

Duurzaam zwaar

Er is behoefte aan het vergroten van opvoedingsvaardigheden voor ouders met eigen problematiek en aan hulp voor de jeugdige. Door hun psychi(iatri)sche problemen, soms met gebruik van verdovende middelen, lukt het ouders niet hun kind gezond te laten opgroeien. Door goed te luisteren en te kijken naar wat er exact speelt, doen we in overleg met jeugdige, ouders en aanmelder wat nodig is. Naast jeugdhulp zoeken we naar alternatieve oplossingen, zoals support (JIM), wonen, school en werk, inkomen en schulden, welzijn en gezondheid: een stabiele basis zonder stress. Daarmee zorgen we voor een stabiele basis. We zetten onze hulp dáár in waar het werkt: zeer intensieve hulp bij de gezinnen thuis. Dat kan 10 uur per week zijn of meer als dat nodig is. Soms is een hulpverlener tijdens ‘spitsuren’ in het gezin aanwezig en biedt ondersteuning in het huishouden. We werken samen met de specialisten die nodig zijn, zoals in de jeugd-ggz of jeugd-lvb, maar ook met school, woningcorporaties en verenigingen. We sluiten aan bij ieders perspectief, maar het perspectief van de jeugdige is leidend. (Tijdelijke) uithuisplaatsing is mogelijk in de vorm van begeleid wonen met extra ondersteuning.

Meer weten? Neem contact met ons op of stel je vraag aan het aanmeldteam.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief