Segment C, Profiel 11 – Perspectief

Dit nieuwsbericht delen:

Perspectief

Er is sprake van een acute crisissituatie. De situatie is dusdanig bedreigend voor de ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige dat er binnen 24 uur moet worden ingegrepen. Door goed te luisteren en te kijken naar wat er exact speelt, doen we in overleg met jeugdige, ouders en aanmelder wat nodig is in de crisissituatie. We zetten onze hulp dáár in waar het werkt: bij voorkeur bij het kind of het gezin thuis. Een traject behelst ambulante spoedhulp of los noodbed. We hebben oog voor het ontwikkelen van een duurzaam netwerk rondom de jeugdige, dat ook zonder jeugdhulp steun biedt. We werken samen met de specialisten die nodig zijn, zoals in de jeugd-ggz of jeugd-lvb, maar ook met school, woningcorporaties en verenigingen (sport/cultuur). We sluiten aan bij ieders perspectief, maar het perspectief van de jeugdige is leidend.

Meer weten? Neem contact met ons op of stel je vraag aan het aanmeldteam.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief