Segment C, Profiel 11 – Intensief

Dit nieuwsbericht delen:

Intensief

Er is sprake van een acute crisissituatie. De situatie is dusdanig bedreigend voor de ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige dat er binnen 24 uur moet worden ingegrepen. Door goed te luisteren en te kijken naar wat er exact speelt, doen we in overleg met jeugdige, ouders en aanmelder wat nodig is. We zetten onze hulp dáár in waar het werkt: bij voorkeur bij het kind of het gezin thuis. Een traject behelst (verlengde) ambulante spoedhulp eventueel in combinatie met crisispleegzorg of crisisopvang (indien nodig specifiek voor meisjes, zoals ‘Meisa’). We hebben oog voor het ontwikkelen van een duurzaam netwerk rondom de jeugdige. We sluiten aan bij ieders perspectief, maar het perspectief van de jeugdige is leidend.

Meer weten? Neem contact met ons op of stel je vraag aan het aanmeldteam.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief