Segment C, Profiel 10 – Intensief

Intensief

Gezinnen met jonge kinderen, met een instabiele opvoedingsomgeving of onvoldoende pedagogische vaardigheden hebben behoefte aan het leren van deze vaardigheden en verbeteren functioneren van het jonge kind binnen het gezin. Door goed te luisteren en te kijken naar wat er exact speelt, doen we in overleg met jeugdige, ouders en aanmelder wat nodig is. Daarbij combineren we onze jeugdhulp met alternatieve oplossingen. Het perspectief van de jeugdige staat voorop, met oog voor het ontwikkelen van een duurzaam netwerk rondom de jeugdige. We zetten onze hulp dáár in waar het werkt: bij voorkeur bij het kind of het gezin thuis. Een traject kan elementen bevatten van intensief ambulante hulp, Intensief Pedagogische Gezinsbegeleiding, trainingen of dagbehandeling (observatie en behandelen bij een kleuterdagverblijf van Spirit). We werken samen met de specialisten die nodig zijn, zoals in de jeugd-ggz of jeugd-lvb.

Meer weten? Neem contact met ons op of stel je vraag aan het aanmeldteam.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief