Segment C, Profiel 10 – Duurzaam licht

Duurzaam licht

Gezinnen met jonge kinderen, met een instabiele opvoedingsomgeving of onvoldoende pedagogische vaardigheden hebben behoefte aan het leren van deze vaardigheden en verbeteren functioneren van het jonge kind binnen het gezin. Door goed te luisteren en te kijken naar wat er exact speelt, doen we in overleg met jeugdige, ouders en aanmelder wat nodig is. Daarbij combineren we onze jeugdhulp met alternatieve oplossingen. Het perspectief van de jeugdige staat voorop, met oog voor het ontwikkelen van een duurzaam netwerk rondom de jeugdige. We zetten onze hulp dáár in waar het werkt: bij voorkeur bij de jeugdige of het gezin thuis. Het traject kan elementen bevatten van (licht) (intensief) ambulante methodieken, ook trainingen. Eventueel kan het kind (tijdelijk) in een pleeggezin wonen. Altijd in combinatie met ambulante hulp. We werken samen met de specialisten die nodig zijn, zoals in de jeugd-ggz of jeugd-lvb.

Meer weten? Neem contact met ons op of stel je vraag aan het aanmeldteam.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief