Segment C, Profiel 1 – Perspectief

Perspectief

De ouders hebben een moeizame relatie met elkaar. Vaak zijn ze gescheiden en het oneens over de opvoeding. De jeugdige vertoont gedragsproblemen, maar heeft ook emotionele problemen, loyaliteitsproblemen en problemen op school. Er is behoefte aan het verbeteren van psychosociaal functioneren van jeugdige en verbeteren van gezinscommunicatie. Door goed te luisteren en te kijken naar wat er exact speelt, doen we in overleg met jeugdige, ouders en aanmelder wat nodig is. Daarbij combineren we onze jeugdhulp met alternatieve oplossingen. Het perspectief van de jeugdige staat voorop, met oog voor het ontwikkelen van een duurzaam netwerk rondom het gezin. We zetten onze hulp dáár in waar het werkt: bij de jeugdige of het gezin thuis. Het traject kan elementen bevatten van (licht) ambulante hulp of trainingen voor de jeugdige en ouders. We werken samen met andere specialisten, zoals in de jeugd-ggz of jeugd-lvb, maar ook met school, woningcorporaties en verenigingen (sport/cultuur).

Meer weten? Neem contact met ons op of stel je vraag aan het aanmeldteam.

 

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief