Pinq

Dit nieuwsbericht delen:

Specialistisch behandelcentrum voor jongeren die vermoedelijk of daadwerkelijk slachtoffer zijn van mensenhandel (loverboys) of in een afhankelijkheidsrelatie verkeren.

Pinq, bestaande uit twee huizen naast elkaar in Amsterdam, biedt specialistische hulp aan 27 jongeren. Uniek aan Pinq is dat elke jongere een integraal dagprogramma volgt dat bij diegene past, waarbij samenleven, onderwijs, sport, yoga, behandeling (therapie) en begeleiding naadloos in elkaar overgaan en elkaar versterken.

Jongeren met ernstige meervoudige problematiek

Bij jongeren die in aanmerking komen voor Pinq is er sprake van ernstige meervoudige problematiek. Ze kunnen (tijdelijk) niet thuis wonen, omdat de gezinssituatie problematisch is of de veiligheid en ontwikkeling ernstig worden bedreigd. Als de jongeren niet worden opgevangen of geen behandeling of begeleiding krijgen, is het risico op herhaling van slachtofferschap of terugval naar een verkeerd netwerk groot.

Oog voor veiligheid

Wij bieden alle jongeren een veilige woonplek bij Pinq. Dat betekent voor sommige jongeren, waarbij de veiligheidssituatie dusdanig ernstig verstoord is, dat ze baat hebben bij behandeling in het meer ‘gesloten’ huis en dat sommige jongeren veilig behandeld kunnen worden in een meer ‘open’ huis. Omdat de twee huizen naast elkaar staan, wordt er intensief met elkaar samengewerkt en kan een jongere als het nodig is (besluit van de kinderrechter) verhuizen naar de buren.

Andere problematiek

Bij de behandeling en begeleiding van de jongeren bij Pinq staat het verwerken van seksespecifieke trauma’s voorop. We werken aan problemen die bij deze doelgroep vaak spelen, zoals PTSS, hechtingsproblemen, gedragsproblemen, een stagnerende sociaal-emotionele ontwikkeling, schooluitval, schulden en/of lichte verslaving. Het doel van wonen bij Pinq is de jongeren veiligheid bieden, laten stabiliseren en hen stimuleren tot traumaverwerking. Als resultaat van de intensieve specialistische behandeling hebben de jongeren zich uiteindelijk (verder) losgemaakt van het loverboycircuit of andere vormen van afhankelijkheidsrelaties en hebben zij geleerd om gezonde en veilige keuzes te maken, is hun zelfredzaamheid vergroot en zijn ze gericht op een leven vrij van (seksueel) geweld of uitbuiting.

Aanmeldmogelijkheden

Pinq ligt midden in een woonwijk in Amsterdam en is in eerste instantie bedoeld voor jongeren uit de regio Amsterdam. We vinden het namelijk belangrijk dat we ouders, familie en andere belangrijke mensen in het leven van de jongeren intensief bij de behandeling en begeleiding betrekken. Als een jongere niet in de regio Amsterdam woont of je twijfelt of de hulp passend is, overleg dan vooral met ons om te kijken wat mogelijk is.

Het aanmeldteam denkt graag met je mee. Aarzel niet en neem contact met ons op!

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief