Pinq

Pinq is het behandelcentrum van Spirit Specifieq  voor meisjes tussen de 12 en 18 jaar die slachtoffer zijn geworden van loverboys. Op dit moment bestaat het centrum uit Pinq behandeling en Pinq begeleiding. In de nabije toekomst zal dit worden uitgebreid met Pinq gesloten behandeling.

Instroommogelijkheden
Meisjes kunnen vanuit thuis worden aangemeld voor Pinq, maar kunnen ook vanuit bijvoorbeeld een gesloten opname of crisis opname terecht bij Pinq. In principe starten meisjes bij Pinq Behandeling waar zij o.a. traumabehandeling en systeemtherapie krijgen. Indien nodig is er na zes tot negen maanden een doorstroommogelijkheid naar Pinq Begeleiding. Het aanmeldteam van Spirit kan je hier alles over vertellen.

Bij Pinq kunnen in totaal 13 meisjes van 12 tot 18 jaar uit de regio Amsterdam verblijven die via loverboy-constructies of andere vormen van mensenhandel in de prostitutie terecht zijn gekomen en/of op een andere wijze zijn uitgebuit. Ook verblijven er meisjes die nog geen slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of andere vormen van seksueel geweld, maar die een hoog risico lopen omdat zij in een afhankelijkheidsrelatie verkeren. Pinq biedt deze meisjes seksespecifieke bescherming, behandeling en begeleiding.

De setting
Uniek aan de aanpak van Pinq is dat er sprake is van een (behandel)omgeving, met (bijna) alle begeleiding, onderwijs en behandeling onder één dak vanuit een familie- en community insteek met nauwe betrokkenheid van de ouders. Veiligheid en bescherming staan voorop binnen Pinq. Er is een integraal dagprogramma, waarbij samenleven, onderwijs, vrije tijd, behandeling en begeleiding naadloos in elkaar overgaan en elkaar versterken. Het hele programma is gericht op continuïteit en (sociale) veiligheid: er is één team dat met alle meisjes werkt, waardoor zij gedurende hun hele verblijf (dus ook als zij van groep wisselen) dezelfde vertrouwde gezichten tegenkomen.

De doelgroep
Bij meisjes die in aanmerking komen voor Pinq is sprake van ernstig meervoudige problematiek met daarnaast een problematische gezinssituatie en/of een ernstige bedreiging van de veiligheid en ontwikkeling van de meisjes, waardoor zij niet (langer) thuis kunnen wonen. Het risico op herhaling of terugval is zeer groot bij deze meisjes als zij geen behandeling en begeleiding zouden krijgen. Mocht  de veiligheidssituatie  zodanig ernstig zijn dat zij in een gesloten setting moeten worden opgevangen, dan kunnen zij terecht bij de gesloten meisjesgroep van Spirit Specifieq in Amsterdam Zuid-Oost (die zich in de nabije toekomst zal aansluiten bij het Pinq-huis in Amsterdam West).

De meisjes bij Pinq krijgen behandeling en begeleiding voor problematiek die gerelateerd is aan seksueel geweld. Daarnaast wordt er ook aan eventuele andere problematiek gewerkt, zoals gedragsproblemen, een stagnerende sociaal-emotionele ontwikkeling, schooluitval en schulden- of verslavingsproblematiek. Ook zijn sommige meisjes in aanraking geweest met justitie.

Het Pinq-huis staat in Amsterdam en is bedoeld voor meisjes uit de regio Amsterdam. Dit maakt het mogelijk om de ouders en andere belangrijke mensen in het leven van het meisje intensief bij de behandeling en begeleiding te betrekken. Woont het meisje in een andere regio, maar lijkt ons aanbod zeer geschikt, dan kunt u contact opnemen met het aanmeldteam van Spirit over de mogelijkheden.

Het doel
Het overstijgende doel van Pinq is om meisjes veiligheid te bieden, te stabiliseren en hun zelfredzaamheid en traumaverwerking te stimuleren. Als resultaat van de seksespecifieke hulpverlening hebben de meisjes zich (verder) losgemaakt van het loverboycircuit en/of andere afhankelijkheidsrelaties en hebben zij geleerd om gezonde en veilige keuzes te maken, gericht op herstel en het opbouwen van een zelfstandig leven, vrij van (seksueel) geweld en/of uitbuiting.

Uitstroommogelijkheid
Het Pinq-huis bestaat nu uit twee afdelingen: Pinq Behandeling en Pinq Begeleiding. Uitgangspunt van de begeleiding en behandeling is dat de meisjes zo snel mogelijk terug naar huis of een andere woonvorm kunnen of terecht kunnen bij andere belangrijke volwassenen. Soms is dat echter (nog) niet mogelijk. In die gevallen kunnen meisjes voor vervolghulp terecht bij Pinq Begeleiding. De meisjes verblijven gemiddeld zes tot negen maanden op elke groep.

Heb je vragen of wil je een advies? Het aanmeldteam denkt graag met je mee. Aarzel niet en neem contact met ons op!

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief