Meisa

Dit nieuwsbericht delen:

Meisa biedt crisishulp aan meisjes van 12 tot 18 jaar en hun ouders. Het meisje kan (tijdelijk) niet meer thuis wonen vanwege ernstige conflicten of een zeer onveilige situatie. Er is sprake van seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meisa is gevestigd op een beschermd adres in Amsterdam.

Meisa biedt een veilige, stabiele en rustige omgeving. We werken aan herstel van het contact met ouders en opbouw van een sociaal netwerk. We richten ons op terugkeer naar school, werk of stage en zinvolle vrijetijdsbesteding.

 

 

Het kan gebeuren dat je (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen vanwege ernstige conflicten of als je in zeer onveilige situaties terecht bent gekomen. Ook vind je het moeilijk om grenzen aan te geven op het gebied van liefde, seks en relaties.

Veilige plek

Bij Meisa verblijf je in een veilige, stabiele en rustige omgeving. Je verblijft vier tot twaalf weken bij Meisa. We werken aan contact tussen jou en je ouders en betrekken andere belangrijke personen uit jouw omgeving bij de hulpverlening, zoals je familie. We richten ons op terugkeer naar school, werk of stage en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Vaste dagindeling

Er is plek voor acht meisjes en er is één plek voor noodsituaties. De meisjes zijn 12 t/m 18 jaar. Het team van Meisa bestaat uit elf vrouwen met verschillende functies.

Het huis is gezellig ingericht, er wordt gezorgd voor verse bloemen en het huis is altijd schoon en opgeruimd. Er is een vaste dagindeling. Buiten dat je naar school of werk gaat, heb je drie keer in de week een individueel gesprek. Ook is er één keer in de week thema-avond met de groep. Je helpt bij het doen van de boodschappen, eten koken, hebt iedere avond huiswerkuur en bent verantwoordelijk voor het schoonhouden van je eigen kamer. Je kan een kookdiploma behalen, een kamerprijs winnen en aan het einde van de week een klein cadeautje grabbelen uit de grabbelton.

Eén keer in de week krijg je pianoles. Om de week mag je deelnemen aan een stoelmassage en wekelijks wordt er yogales aangeboden. Daarnaast heb je de mogelijkheid om, zo nodig onder begeleiding, naar de sportschool te gaan. In de weekenden worden er spelletjes gespeeld, gezichtsmaskertjes opgedaan, henna gezet en nagels gelakt. Als je naar bed gaat, kan je warme melk krijgen en bij koude dagen een kruik.

Het kan gebeuren dat je dochter (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen vanwege ernstige conflicten of als zij in zeer onveilige situaties terecht  is gekomen. Ook vindt ze het moeilijk om grenzen aan te geven op het gebied van liefde, seks en relaties.

Veilige plek

Bij Meisa verblijft je dochter in een veilige, stabiele en rustige omgeving. Er is plek voor acht meisjes en er is één plek voor noodsituaties. De meisjes zijn 12 t/m 18 jaar. Het team van Meisa bestaat uit elf vrouwen met verschillende functies. Zo zijn er groepswerkers en is er een nachtwacht. Je dochter verblijft vier tot twaalf weken bij Meisa. We richten ons op terugkeer naar school, werk of stage en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Gericht op het gezin

We werken aan contact tussen jou en je dochter. Je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek en zoveel mogelijk bij de hulpverlening betrokken. We proberen om minimaal één keer in de week een gezinsgesprek te plannen. We besteden veel aandacht aan het sociale netwerk van je dochter. Naast ouders wordt er gestreefd naar een actieve samenwerking met belangrijke personen uit het netwerk van het meisje.

Vaste dagindeling

Het huis is gezellig ingericht. Er is een vaste dagindeling. Je dochter gaat naar school of stage, doet soms boodschappen en helpt met koken. Daarnaast is er ruimte voor andere activiteiten, zoals pianoles en yogales, nagels lakken of een bezoekje aan de sportschool.

Geen kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het verblijf bij Meisa. Indien mogelijk vragen we jou een bijdrage voor zak- en reisgeld.

Meisa is een crisiscentrum voor meisjes van 12 t/m 18 jaar. De meisjes verblijven vier tot twaalf weken bij Meisa, waarbij tegelijkertijd het gezin en netwerk intensieve begeleiding krijgt. De meisjes zijn gebaat bij structuur en veiligheid. Ze hebben te maken met problematiek op het gebied van seksualiteit, zoals seksueel misbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, social media, (negatief) zelfbeeld, vriendschappen, relaties, grenzen en afhankelijkheidsrelaties. Ook binnen- en buitenlandse slachtoffers van mensenhandel krijgen hulp bij Meisa. Meisa is gevestigd op een beschermd adres in Amsterdam.

De uitvoerende hulpverleners zijn allen vrouw. De meisjes die bij Meisa binnenkomen, zijn kwetsbaar en hebben (nog) moeite met het aangeven van hun (seksuele) grenzen. Door hen op te vangen in een homogene groep, wordt gezorgd dat hun veiligheid op dit gebied gewaarborgd kan worden. Er is plek voor acht meisjes en er is één bed voor noodsituaties.

Doelen Meisa

Meisa biedt een veilige, stabiele en rustige omgeving voor het meisje. We werken aan herstel van het contact met ouders en opbouw van een sociaal netwerk. We richten ons op terugkeer naar school, werk of stage en zinvolle vrijetijdsbesteding. We bevorderen de emotionele gezondheid en ontwikkeling, en de seksuele ontwikkeling en seksuele interactiecompetentie.

Intensieve gezinsbegeleiding

Drie keer in de week zijn er  individuele gesprekken. Ook is er één keer in de week thema-avond met de groep. Gedurende het verblijf  bij Meisa vindt er intensieve gezinsbegeleiding plaats. Wanneer mogelijk wordt er minimaal één keer in de week een gezinsgesprek gepland. Daarnaast worden andere belangrijke personen uit het netwerk bij de hulpverlening betrokken. In de begeleiding wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-culturele achtergrond van het sociale netwerk waarin het meisje is opgegroeid en voor de sociale banden die in tact zijn en die hersteld kunnen worden.

Vaste dagindeling

Het huis is gezellig ingericht en altijd schoon en opgeruimd. Er is een vaste dagindeling. De meisjes gaan naar school of werk. Ze helpen bij het doen van de boodschappen, eten koken, iedere avond is er een huiswerkuur.   Ze krijgen pianoles, kunnen af en toe een stoelmassage krijgen en mogen deelnemen aan yogales. Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om, zo nodig onder begeleiding, naar de sportschool te gaan. In de weekenden worden er spelletjes gespeeld, gezichtsmaskertjes opgedaan, henna gezet en nagels gelakt.

Samenwerking

De begeleiding aan de meisjes gebeurt in samenwerking met verschillende relevante partners, zoals Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Veilig Thuis, school, team Mensenhandel van de politie Amsterdam, Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel, Gemeente Amsterdam Programma Prostitutie, GGD, MEE, advocatuur, de Bascule, Bright GGZ en Stichting de Regenboog.

 

 

Meer informatie

020 – 540 05 00, en vraag naar Meisa

Aanmelden

Veilig Thuis: 0800 – 2000
Veilig Thuis screent in overleg met het aanmeldteam Spoedhulp alle aanvragen voor crisisopvang. De zorgtoewijzing dient de verwijzer naderhand aan te leveren.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief