Kindgerichte Zorg op locatie – KidZo (individueel)

Dit nieuwsbericht delen:

Zijn er zorgen over het gedrag en de ontwikkeling van het kind en/of de ouder-kind interactie (1 tot 7 jaar)? Dan kan er vanuit het Specialistisch Kindcentrum (voorheen MKD) een licht ambulant zorgaanbod thuis, op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, of in de onderbouw van het (S)BO en SO geboden worden.

Als ouders, leidsters, leerkrachten of andere betrokken professionals zich zorgen maken over het gedrag en de ontwikkeling van het kind en/of de ouder-kind interactie (1 tot 7 jaar) kan er vanuit het Specialistisch Kindcentrum een licht ambulant zorgaanbod thuis, op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, of in de onderbouw van het (S)BO en SO geboden worden.

Bij behoefte kunnen ouders ook praktisch pedagogisch worden ondersteund. Er wordt een kindgericht plan opgesteld dat zich kan richten op spelontwikkeling, sociale ontwikkeling (samenspelen, sociale vaardigheden), emotionele ontwikkeling, taakgericht werken, motorische ontwikkeling en/of spraak-/taalontwikkeling. Indien nodig wordt een passend advies gegeven voor aanvullende hulp.

Ouders, groepsleidsters of leerkrachten worden in de hulp betrokken zodat er een doorlopende lijn zit in het hulpaanbod en deze uiteindelijk zelf het kind verder kunnen ondersteunen waar dit nodig is.

Aanbod: 1 uur per week gedurende 14 weken.

KidZo heeft als resultaat dat het kind beter functioneert en zich beter ontwikkelt thuis, in de klas of groep.

Meer weten? Neem contact met ons op of stel je vraag aan het aanmeldteam.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief