Familie bemiddeling

Dit nieuwsbericht delen:

Mediation, scheidingseducatie, systeemgericht, oplossingsgericht

Bemiddeling tussen ouders kan ingezet worden tijdens of na de scheiding. Het wordt veelal ingezet wanneer ouders na scheiding niet tot afspraken kunnen komen of waarbij bestaande afspraken niet werkbaar zijn en waarbij de communicatie slecht verloopt waardoor kinderen in de knel dreigen te komen. Met als doel om verstoorde relaties te herstellen (relatie als ouders ipv als partners), de communicatie te verbeteren en tot gezamenlijke afspraken te komen)

Voorwaarden voor bemiddeling:

  • Aanmelder heeft aanmelding met ouders voorbesproken, wanneer bemiddeling door de kinderrechter opgelegd wordt zijn consequenties van wel/niet slagen van de bemiddeling voor ouders bekend
  • Er is bereidheid van beide ouders om met elkaar in gesprek te gaan
  • Ouders zijn in staat om productief mee te doen en afspraken te maken
  • Contra-indicaties zijn:
    • Ouders met verslavingsproblematiek/psychiatrische problematiek en zwakbegaafdheid
    • Lopende procedures met betrekking tot omgang van de kinderen vormen een contra-indicatie tenzij ouders bereid zijn om het lopende proces stil te leggen gedurende het traject van bemiddeling
  • Wanneer er duidelijke opvoedingsvragen zijn en/of zorgen op het gebied van veiligheid, huisvesting etc., dan is voorwaarde voor de start van omgangsbemiddeling dat er een hulpverlener bij het gezin betrokken is
  • Bemiddeling tijdens of na scheiding kan ook ingezet worden voor gesprekken tussen ouders en kinderen, ouders en stiefouders, ouders en het netwerk.

Duur

Maximaal 12 gesprekken met de ouders samen, frequentie in overleg.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en inschrijven kan via:
aanmeldingenbemiddelt@spirit.nl
06 – 41 53 22 34

 

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief