FACT jeugd

Dit nieuwsbericht delen:

Heb je een kind met een lange hulpverleningsgeschiedenis die het liefst alle zorg mijdt die hem of haar geboden wordt? Flexible Assertive Community Treatment (FACT) is voor jongeren van 14 tot 23 jaar met een (vermoeden van) psychiatrische stoornis, zoals ADHD, stemmingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek of autisme, gecombineerd met problemen op diverse leefgebieden zoals wonen, werk, school, verslaving en sociale relaties.

Deze jongeren hebben al een lange hulpverleningsgeschiedenis en zijn sterk zorgmijdend. FACT jeugd bereikt jouw kind wél, door de ‘outreachende’ aanpak in combinatie met een lange adem.

Wil je meer weten? Aarzel niet en neem contact met ons op!

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief