FACT jeugd

Dit nieuwsbericht delen:

Flexible Assertive Community Treatment (FACT) is voor jongeren van 14 tot 23 jaar met een (vermoeden van) psychiatrische stoornis, zoals ADHD, stemmingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek of autisme, gecombineerd met problemen op diverse leefgebieden zoals wonen, werk, school, verslaving en sociale relaties. Deze jongeren hebben al een lange hulpverleningsgeschiedenis en zijn sterk zorgmijdend. FACT jeugd bereikt deze jongeren wél, door de outreachende aanpak in combinatie met een lange adem.

Het aanmeldteam denkt graag met je mee. Aarzel niet en neem contact met ons op!

Voor de regio’s Haarlem en Haarlemmermeer verloopt de aanmelding via Kenter.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief