De Koppeling

Dit nieuwsbericht delen:

De Koppeling is een behandelcentrum JeugdzorgPlus voor jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. Zij krijgen behandeling in een gesloten setting. Deze jongeren hebben bescherming nodig.

Gericht op de toekomst

Een jongere werkt samen met zijn ouders en andere belangrijke personen aan zijn toekomst. Hij of zij gaat naar school, krijgt begeleiding, therapieën en trainingen. Het uiteindelijke doel is dat een jongere in staat is de opleiding te gaan volgen die bij hem of haar past en dat ze regie hebben over hun eigen veiligheid en toekomstperspectief. We blijven betrokken bij de jongere en zijn gezin als hij de Koppeling verlaat.

Vakmanschap

Voor deze jongeren is een sensitieve en specialistische aanpak nodig: veiligheid voorop, een lange adem, werken vanuit de relatie en oog voor (onverwerkte) trauma’s. We gaan een relatie aan met de jongere om zijn of haar leefwereld echt te leren kennen. Van daaruit begrijpen we en doen we wat er moet gebeuren.
We kijken achter het gedrag, naar de negatieve kernovertuigingen van de jongere en richten hier de behandeling op. Dit is maatwerk, passend bij de jongere en zijn gezin.

Samenwerking cruciaal

Om deze jongeren en hun gezinnen goed te kunnen helpen is een intensieve samenwerking met partners nodig. De Koppeling is een samenwerkingsverband tussen Altra vanuit het speciaal onderwijs, Arkin vanuit de verslavingszorg, de Bascule vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie, Lijn5 met specifieke kennis van kinderen met een licht verstandelijke beperking en Spirit vanuit de jeugdhulp. De Koppeling werkt samen met gecertificeerde instellingen, politie en het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel.

Meer informatie over de Koppeling

Nieuwe collega’s gezocht

Bij de Koppeling zijn we op zoek naar collega’s die zich verplaatsen in de jongeren. Die hun angst en verlangens zien en hún leven willen leren kennen. Die in staat zijn om beetje bij beetje een opening te vinden en vertrouwen op te bouwen. Collega’s met een flinke rugzak vol met kennis, lef, intuïtie en compassie. Die voortdurend reflecteren, leren en hun vakmanschap ontwikkelen. En die willen werken in een zelfsturend team, waarin ruimte is, maar ook verantwoordelijkheid en initiatief wordt gevraagd. Collega’s die kunnen handelen, maar ook blijven kijken en zoeken, zodat we er met elkaar achter kunnen komen hoe we van betekenis kunnen zijn voor deze jongeren. Bekijk onze vacatures op de website van Spirit.

Contactgegevens

Tafelbergweg 8, 1105 BN in Amsterdam Zuidoost
020 – 342 84 00
info@dekoppeling.com

logo koppeling

Je verblijft in de Koppeling, omdat mensen in jouw omgeving willen dat het beter met je gaat. Je blijft zo kort mogelijk in de Koppeling. Daarna ga je weer bij je ouders, opvoeders of zelfstandig wonen. Ook ga je weer naar school of werk. In de Koppeling werk je dus aan je toekomst. Je ontdekt waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Ook werk je aan de problemen die je dwarszitten. Bij de behandeling oefen je hoe je zelf zaken kunt oplossen en niet meer in de problemen komt.

Je verblijf in de Koppeling zal niet altijd makkelijk zijn. Veranderen is lastig, daarom vragen we je hard te werken. We vragen je ouders of opvoeders jou zo veel mogelijk te helpen. Als het nodig is blijf je de eerste weken voor jouw veiligheid binnen de Koppeling. Je ouders of opvoeders komen dan bij jou op bezoek. Later kun je weer naar hen toe of wordt er naar andere invulling van je verlof gekeken. Als dit goed gaat, ga je steeds vaker en langer met verlof.

Werken aan jezelf

Je werkt in de Koppeling aan jouw toekomst. De medewerkers helpen jou en jouw ouders hierbij. De afspraken over hoe we dat doen staan in jouw ‘behandelplan’. Dit plan schrijven we zo snel mogelijk nadat je bij de Koppeling bent gekomen. We doen dat in een speciaal overleg, waarbij onder andere de volgende medewerkers aanwezig: je groepsleider, zorgcoördinator van de school in de Koppeling, behandelaar van de Bascule en de behandelcoördinator van je groep en wellicht nog anderen. We bespreken regelmatig hoe het met je gaat en of je toe bent aan een volgende stap. Nieuwe afspraken zetten we samen in je ‘behandelplan’.

Dagprogramma

Bij de Koppeling hebben de dagen een vaste indeling. School, behandeling en ontspanning vinden op een dag afwisselend plaats, passend bij jouw behandeling. Wij noemen dat een geïntegreerd dagprogramma. Je kan ook buiten de Koppeling naar school. Samen met jou en je ouders of opvoeders zoeken we uit welke school het beste bij jou past. Misschien is dat wel gewoon je oude school. Als je aan het werk wilt, bereiden we je daarop voor. Je kunt dan bijvoorbeeld stage lopen.

De hulp om je heen

Mentor: jouw begeleider op de groep. Met hem of haar praat je over hoe het thuis gaat en met school, werk, vrienden en andere dingen die je interesseren of dwarszitten.
Je mentor houdt ook contact met je ouders of opvoeders.

Schoolmentor: begeleidt en ondersteunt je op school. Hij of zij werkt veel samen met je mentor op de groep en houdt contact met je ouders of opvoeders over hoe het met je gaat
op school.

Behandelcoördinator: verantwoordelijk voor je behandeling. Bij je aankomst in de Koppeling maken jullie snel kennis met elkaar. Hij of zij beslist ook over je verlof en wat jij wel of niet mag.

Geestelijke verzorging: een algemeen christelijk of een islamitisch geestelijk verzorger. We houden rekening met jouw godsdienst of levens- overtuiging.

Verschillende ruimtes

In de Koppeling verblijf je in een groep van acht jongens en/of meisjes. Je doet veel samen zoals koken, eten en sporten. Je hebt een eigen slaapkamer. Er is een gezamenlijke huiskamer en keuken. Verder is er een school, sportzaal, bibliotheek en ruimtes voor trainingen, workshops en activiteiten. Tussen de gebouwen zijn binnenplaatsen en tuinen. Hier kun je bijvoorbeeld voetballen of wat kletsen met andere jongeren.

Wat mag je wel, wat mag je niet

In de Koppeling houden we rekening met elkaar. Er zijn huisregels die we met jou bespreken als je bij de Koppeling binnen komt. Deze gelden voor alle jongeren en bezoekers. Denk bijvoorbeeld aan toestemming voor verlof, afspraken wie op bezoek mag komen en verbod op het gebruik van alcohol en drugs.

Veiligheid voor iedereen

De Koppeling is een JeugdzorgPlus instelling; de deuren van de groepen zijn altijd gesloten en je kunt het gebouw niet zomaar verlaten. Medewerkers mogen verschillende beperkende en controlerende maatregelen nemen voor jouw veiligheid of die van anderen. Deze maatregelen bespreken we met je in het behandelplan.

Jouw privacy

Belangrijke documenten over je behandeling verzamelen we in een digitaal dossier. Dit is nodig om goede hulp te geven en het moet van de wet. We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Jij en je ouder die het gezag heeft of je voogd mogen het dossier inzien. Ben je boven de 16? Dan beslis jij of je ouder of voogd dat mogen. Voor het delen van de informatie met anderen krijg je in het startgesprek meer uitleg.

Klacht, tip of idee

Ben je ergens ontevreden over, dan willen we dat graag weten.
Lees hier welke stappen je kunt zetten. Wil je iets verbeteren in de Koppeling? Vertel het dan aan je mentor, bespreek het in het jongerenoverleg op de groep of in de Jongerenraad. In de jongerenraad praten we over onderwerpen die jij en je groepsgenoten belangrijk vinden. Van elke groep zit één jongere in de raad. De directie van de Koppeling is er vaak bij, omdat zij de mening van de jongeren belangrijk vindt.

Je kind verblijft in de Koppeling. De kinderrechter heeft dit besloten omdat het met je kind niet goed gaat en er ernstige zorgen zijn. Zo’n beslissing is ingrijpend, niet alleen voor je kind, maar ook voor jou en je gezin. Het verblijf van je kind in de Koppeling duurt daarom niet langer dan nodig. Als het nodig is, blijft je kind de eerste weken binnen de Koppeling. Later kan je kind met verlof buiten de Koppeling.

In de Koppeling verblijft je kind in een groep met acht jongens en/of meisjes. Ze doen veel samen zoals koken, eten en sporten. Je kind heeft een eigen slaapkamer en er is een gezamenlijke huiskamer en keuken. Verder is er in de Koppeling een school, sportzaal, bibliotheek en ruimtes voor trainingen, workshops en activiteiten. Tussen de gebouwen zijn binnenplaatsen en tuinen. Hier kan je kind bijvoorbeeld voetballen of kletsen met andere jongens en meiden.

Werken aan de toekomst

We bieden een dagprogramma aan dat is afgestemd op uw kind. We noemen dit het ‘geïntegreerd dagprogramma’. Vlak nadat je kind in de Koppeling is geplaatst, is er een belangrijk overleg waarin we de invulling van het dagprogramma op maat kunnen vormgeven. We bekijken hoe jouw kind via school, therapie, activiteiten en workshops kan werken aan zijn of haar persoonlijke doelen. Voor een goede start is het van cruciaal belang dat je aanwezig bent bij dit overleg. Bij het overleg zullen verschillende medewerkers aanschuiven die jouw kind ondersteunen bij het behalen van de doelen. Bij het gesprek zijn o.a. aanwezig: de gezinsmanager, de groepsleider, zorgcoördinator van de school in de Koppeling en een of meer behandelaren.

De afspraken die we maken zetten we in het ‘behandelplan’. We bespreken regelmatig de voortgang. We leren jullie om de problemen beter onder controle te krijgen, zodat jullie samen weer vertrouwen hebben in de toekomst.

School, stage, werk, vrije tijd

School, behandeling en ontspanning vinden op een dag afwisselend plaats, passend bij de behandeling van je kind. Je kind kan ook buiten de Koppeling naar school. We bekijken samen welke school het beste past, misschien is dat wel gewoon de huidige school. Als je kind wil werken, bereiden we hem of haar daarop voor, bijvoorbeeld met stagelopen of het vinden van een bijbaan.

Samen met jou

De behandeling in de Koppeling is niet altijd gemakkelijk. Jij bent hierin nodig, want veranderen gaat beter als we dit samen doen. Je kunt je kind in de Koppeling bezoeken en bellen. Je kunt je kind ook begeleiden bij verlof of leuke dingen doen, zoals koken, sporten of winkelen. De Koppeling organiseert regelmatig ouderavonden. Verder vieren we feesten ook graag samen met jou, zoals Kerstmis en het Suikerfeest.

 

Bescherming en veiligheid

We zorgen ervoor dat je kind in de Koppeling veilig is. De deuren van de groepen zijn altijd gesloten en je kunt het gebouw niet zomaar verlaten. Medewerkers mogen verschillende beperkende en controlerende maatregelen nemen voor de veiligheid van jouw kind of die van anderen. Deze maatregelen bespreken we met jullie in het startgesprek.

Kosten en kinderbijslag

Je kind ontvangt zakgeld van de Koppeling. Dit is te weinig voor kleren en andere benodigdheden. Deze kosten blijven jouw verantwoordelijkheid. Het verblijf van je kind in de Koppeling kan gevolgen hebben voor de kinderbijslag. De gezinsvoogd of gezinsmanager informeert je hierover.

Privacy

Belangrijke documenten over de behandeling van je kind verzamelen we in een digitaal dossier. Dit is nodig om goede hulp te geven en het moet van de wet. We gaan zorgvuldig om met deze gegevens. Jouw kind en de ouder met gezag of de voogd mogen het dossier inzien. Is je kind boven de 16? Dan moet hij of zij  daar toestemming voor geven.  Voor het delen van de informatie met anderen krijgen je in het startgesprek meer uitleg.

Klacht of tip

Bent je ergens niet tevreden over, dan horen wij dat graag. Lees hier welke stappen je kunt zetten.  Als je een tip of idee hebt voor verbetering, dan horen we dat natuurlijk graag.

De Koppeling is een behandelcentrum JeugdzorgPlus voor jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar die baat hebben bij een behandeling in een gesloten setting vanuit jeugdzorg, speciaal onderwijs, jeugd-GGZ en jeugd-LVB. De jongeren hebben te maken met meervoudige en complexe gedragsproblemen die een gezonde ontwikkeling verstoren. De Koppeling heeft zeven behandelgroepen:

Geïntegreerd dagprogramma

Elke jongere volgt een geïntegreerd dagprogramma vanaf het moment dat hij of zij in de Koppeling is geplaatst. Binnen dit programma werkt de jongere doorlopend samen met de medewerkers van de Koppeling aan zijn of haar doelen. Het is een dagvullend programma van 08.00 – 20.00 uur met onder andere onderwijs, therapie, activiteiten en workshops. Om dit programma op maat te kunnen vormgeven en zo snel mogelijk na plaatsing te kunnen aanbieden, is het van belang dat er direct na plaatsing in de Koppeling een multidisciplinair overleg plaatsvindt. Hierbij zijn onder andere aanwezig: jij als verwijzer, de jongere, zijn of haar ouders, de groepsleider, zorgcoördinator van de school in de Koppeling, behandelaar van de Bascule en de behandelcoördinator van de groep waar het kind verblijft. Tijdens dit overleg willen we de resultaten die behaald moeten worden verder concretiseren in specifieke stappen en willen we kijken welke ondersteuning er nodig is om de doelen te behalen.

Veilig begrenzen

Jongeren mogen alleen met toestemming de Koppeling verlaten. Deze geslotenheid voorkomt dat de jongeren zich aan de zorg onttrekken of onttrokken worden. Binnen de Koppeling werken we de-escalerend, met als doel altijd in contact te blijven met de jongere en verder te kijken dan het gedrag. Als het echt noodzakelijk is bieden wij ‘intensive care’ waarbij we een jongere intensief begeleiden om tot rust te komen. Het kan zijn dat een jongere daarvoor kort naar een time-out ruimte gaat. Dit verblijf is zo kort mogelijk en er is doorlopend contact met de jongere.

Familie en netwerk

Gezinsgericht werken staat voorop. Het behouden en versterken van de band met belangrijke mensen om de jongere heen is de sleutel tot duurzame verandering. Ouders, broers, zussen, ooms, tantes, vrienden, opa’s, oma’s of wie dan ook belangrijk zijn, worden nauw betrokken bij de hulp. Soms is dit ingewikkeld. Veranderen gaat met vallen en opstaan. De gezinsmaatschappelijk werker ondersteunt bij het opnieuw opbouwen van een gezond contact. Ouders blijven verantwoordelijk voor hun zoon of dochter en doen mee aan de behandeling.

Onderwijs, stage, werk

Een opleiding of werk draagt bij aan een stabiele toekomst en is voorwaarde voor het werken aan een beter perspectief. Een jongere krijgt eerst onderwijs binnen de Koppeling. Dit kan algemeen vormend of praktijkgericht zijn. Als het goed gaat kan de jongere al tijdens het verblijf naar een school buiten de Koppeling. Leren in de Koppeling gebeurt de hele dag door, niet alleen op school, maar ook op de groep en in de vrije tijd. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Blijvend betrokken

We bieden continuïteit, stabiliteit en blijven betrokken – ook na de gesloten fase. Dit vraagt om geduld, volhouden, erbij blijven en oprecht aansluiten bij jongere en zijn gezin. We hebben oog voor onderliggende patronen en problemen: in gedrag aantrekken en afstoten, persoonlijkheidsproblematiek en aanwezigheid van trauma. We hebben de nodige kennis en expertise; weten waar gedrag voor staat en hoe hiermee om te gaan. We doorbreken deze patronen en creëren ruimte voor (gedrags)verandering.

Jongere aanmelden

Aanmelden van een jongere verloopt via een gecertificeerde instelling die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering wil uitvoeren. Dat zijn Jeugdbescherming Regio Amsterdam, de William Schrikker Groep en het Leger des Heils in samenwerking met de Plaatsing Coördinatie Noord-West. Een maatregel van kinderbescherming wordt uitgesproken door een rechter. Het is wettelijk verplicht dat het kind een machtiging gesloten jeugdzorg heeft voordat hij of zij bij de Koppeling wordt geplaatst. Deze wordt aangevraagd door de gecertificeerde instelling als verwijzende instantie en uitgesproken door de rechter.

Voorwaardelijke machtiging
Vanaf 2015 bestaat ook de mogelijkheid om een kind bij de Koppeling te plaatsen met een voorwaardelijk machtiging. De rechter formuleert voorwaarden waaraan de jongeren zich moet houden, zodat hij of zij niet (terug) naar de Koppeling hoeft. Ook kan een jongere in een kleinschalige groep buiten het terrein van de Koppeling verblijven. De rechter geeft de voorwaardelijke machtiging alleen af als de jongere het met de voorwaarden eens is.

Gemeenten
De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad hebben de hulp van de Koppeling ingekocht. Een jongere kan op verzoek van een andere gemeente en zorginstelling op de Koppeling worden geplaatst en behandeld.

Voor vragen over de aanmeldprocedure kun je contact opnemen met het Servicebureau van de Koppeling via 020 – 342 84 00 of servicebureau@dekoppeling.com.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief