Anders Samen

Dit nieuwsbericht delen:

Anders Samen biedt ambulante gezinshulp, waarbij er systemische gewerkt wordt, vanuit presentie met de JIM aanpak. Anders Samen biedt ambulante gezinshulp aan gezinnen, waarbij sprake is van een verstoorde relatie tussen ouder- en kind en/ of de opvoedvaardigheden onvoldoende zijn. Als team is onze expertise gericht op gezinnen waarbij sprake is van puberproblematiek.

We bieden hulp in de gedachte; we doen wat nodig is, met de personen die hiervoor nodig zijn zodat posities en krachten hervonden worden.

  • Outreachend betekent dat wij, veelal in duo naar de gezinnen toe gaan, gemiddeld één keer per week.
  • Systeemgericht werken wil zeggen dat problemen en oplossingen niet op zich staan en gezien worden vanuit het systeem dat de jeugdige, ouders, gezin, familie etc. met elkaar vormen. Binnen de structuur van het gezin en de familie, heeft een ieder zijn plek binnen een bepaalde hiërarchie; passend bij zijn leeftijd en positie. Voor de ambulant hulpverlener betekent dit, dat je werkt vanuit een meervoudig gerichte partijdigheid, je spreekt alle partijen aan en ondersteunt ze om met elkaar tot een dialoog te komen.
  • JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is iemand uit het eigen netwerk van de jongere. Gekozen door de jongere zelf en ondersteund door de ouders. Het gaat er om dat zij diegene kennen en vertrouwen om aan te wijzen als mentor. De ondersteuning blijft in eigen netwerk, in plaats van de hulpverlening die het overneemt.
  • Presentie gaat over goede, nabije, afgestemde zorg die professioneel en met liefde wordt gegeven met als doel om op een zo gezond mogelijke manier op te groeien.

Onze expertise; waar wij voorheen de jongere- en oudertraining groepsgewijs aanboden (thema’s gericht op puberproblematiek; omgaan met gezag, conflicthantering, onderhandelen etc.) zetten wij dit nu zo nodig en flexibel in.

Het aanmeldteam denkt graag met je mee. Aarzel niet en neem contact met ons op!

 

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief