Segment C, Profiel 3 – Intensief

Intensief

Door hun ziekte of beperking hebben ouders veel moeite met het bieden van voldoende ondersteuning, bescherming en verzorging van hun kind. Hun kind heeft vaak gedragsproblemen of ontwikkelingsproblemen. Er is behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden van de ouders. Door goed te luisteren en te kijken naar wat er exact speelt, doen we in overleg met jeugdige, ouders en aanmelder wat nodig is. Daarbij combineren we onze jeugdhulp met alternatieve oplossingen. Het perspectief van de jeugdige staat voorop, met oog voor het ontwikkelen van een duurzaam netwerk rondom het gezin. We zetten onze hulp dáár in waar het werkt: bij de jeugdige of het gezin thuis. Het traject kan elementen bevatten van (intensief) ambulante hulp, trainingen en InVerbinding. We werken samen met andere specialisten, zoals in de jeugd-ggz of jeugd-lvb, maar ook met school, woningcorporaties en verenigingen (sport/cultuur).

Meer weten? Neem contact met ons op of stel je vraag aan het aanmeldteam.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief