Segment C, Profiel 3  – Duurzaam licht

Dit nieuwsbericht delen:

Duurzaam licht

Door hun ziekte of beperking hebben ouders veel moeite met het bieden van voldoende ondersteuning, bescherming en verzorging van hun kind. Hun kind heeft vaak gedragsproblemen of ontwikkelingsproblemen. Er is behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden van de ouders. Door goed te luisteren en te kijken naar wat er exact speelt, doen we in overleg met jeugdige, ouders en aanmelder wat nodig is. Naast jeugdhulp zoeken we naar alternatieve oplossingen, zoals support (JIM), wonen, school en werk, inkomen en schulden, welzijn en gezondheid: een stabiele basis zonder stress. We zetten onze hulp dáár in waar het werkt: bij de jeugdige of het gezin thuis. Het traject kan elementen bevatten van (langdurig) (intensief) ambulante hulp en trainingen. We werken samen met andere specialisten, zoals in de jeugd-ggz of jeugd-lvb, maar ook met school, woningcorporaties en verenigingen (sport/cultuur). We sluiten aan bij ieders perspectief, maar het perspectief van de jeugdige is leidend.

Meer weten? Neem contact met ons op of stel je vraag aan het aanmeldteam.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief