Segment C, Profiel 2 – Intensief

Dit nieuwsbericht delen:

Intensief

Er is niet zozeer sprake van zware gezinsproblematiek of problemen in de relatie tussen de ouders. Wel is er vaak onzekerheid over de opvoedingsaanpak en/of probleemaanpak van de jeugdige. Door goed te luisteren en te kijken naar wat er exact speelt, doen we in overleg met de jeugdige, ouders en aanmelder wat nodig is. Naast jeugdhulp zoeken we naar alternatieve oplossingen, zoals support (JIM), wonen, school en werk, inkomen en schulden, welzijn en gezondheid: een stabiele basis zonder stress. We zetten onze hulp dáár in waar het werkt: bij de jeugdige of het gezin thuis. Het versterken van het opvoedkundig handelen van de ouders en hun ouderschap is vaak effectief. Het traject kan elementen bevatten van intensief ambulante methodieken, trainingen, dagtrainingsprogramma, Intensief Pedagogische Gezinsbegeleiding, InVerbinding. We werken samen met andere specialisten, zoals jeugd-ggz of jeugd-lvb, maar ook met school, woningcorporaties en verenigingen (sport/cultuur). We sluiten aan bij ieders perspectief, maar het perspectief van de jeugdige is leidend.

Meer weten? Neem contact met ons op of stel je vraag aan het aanmeldteam.

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief