20 december 2019

Wij zetten ons in om kinderen, jongeren en gezinnen die hulp te bieden die nodig is en die past bij hun situatie. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij in alle situaties ons uiterste best doen om de hulp zo vrijwillig mogelijk te bieden. Dat wil zeggen dat zowel u als uw kind de behandeling willen. Maar soms zijn er situaties waarbij er gevaar ontstaat. Dan mag een hulpverlener soms ook een behandeling geven zonder dat u of uw kind daar toestemming voor geeft. Bijvoorbeeld wanneer de opvoeding ernstig tekort schiet, bij verwaarlozing of wanneer het in het gezin onveilig is voor het kind. Dan kan een kind onvrijwillige hulp krijgen, waardoor hij of zij in een gesloten instelling kan worden geplaatst. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Daarnaast zijn er situaties waarbij er acuut gevaar ontstaat door de psychische klachten. Dan kan er verplichte zorg gegeven worden. De verplichte zorg is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wvggz). In die wet staat dat de verplichte zorg niet zomaar mag worden opgelegd. Dit mag alleen als het echt niet anders kan. Onze werkwijze hebben we opgeschreven in het beleidsplan Wet verplichte GGZ. Onderdelen van dit beleidsplan zijn: handreiking ambulante verplichte zorg. Meer informatie lees je in de folders voor jongeren: zorgmachtiging en crisismaatregel.

Heeft uw kind verplichte zorg (gehad) en wilt u daarover een klacht indienen? Klachten over verplichte zorg worden door een externe en onafhankelijke klachtencommissie behandeld. In het reglement klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen.

Dit nieuwsbericht delen: