20 december 2019

Wij zetten ons in om kinderen, jongeren en gezinnen die hulp te bieden die nodig is en die past bij hun situatie. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij in alle situaties ons uiterste best doen om de hulp zo vrijwillig mogelijk te bieden. Dat wil zeggen dat zowel jij als je kind openstaan voor de behandeling. Maar soms zijn er situaties waarbij er door de psychische klachten gevaar ontstaat. Dan mag een hulpverlener soms ook een behandeling geven zonder dat je daar toestemming voor geeft. Dit heet verplichte zorg. De verplichte zorg is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. In die wet staat dat de verplichte zorg niet zomaar mag worden opgelegd. Dit mag alleen als het echt niet anders kan. Onze werkwijze hebben we opgeschreven in het beleidsplan Wet verplichte GGZ. Onderdelen van dit beleidsplan zijn: handreiking ambulante verplichte zorg, en de procedure.

Heeft uw kind verplichte zorg (gehad) en wilt u daarover een klacht indienen? Klachten over verplichte zorg worden door een externe en onafhankelijke klachtencommissie behandeld. In het reglement klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen.

 

Dit nieuwsbericht delen: