8 juni 2015

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Elke jeugdige krijgt vanaf het moment van aanmelding een dossier. Hierin zitten persoonlijke gegevens, aanmeld gegevens van verwijzer of andere aanmelder, het plan van aanpak en andere belangrijke verslagen. Deze gegevens slaan we op in een beveiligd digitaal dossier. We bewaren het dossier na beëindiging van de hulp 15 jaar. Als de hulpverlening is afgesloten en je wilt niet dat je dossier 15 jaar bewaard wordt, dan kan je Spirit vragen om je dossier te vernietigen. Spirit mag dat wel weigeren, maar legt in dat geval uit wat de reden hiervan is. Je mag je dossier inzien. Wie het dossier verder mag inzien hangt af van jouw leeftijd. Van 0 – 12 jaar beslissen je ouders daarover. Van 12 – 16 jaar beslissen jij en je ouders samen. Vanaf 16 jaar beslis je wie het dossier mag inzien. Als je een voogd hebt, gelden andere regels. Wij delen informatie uit je dossier nooit zonder toestemming of overleg. Alleen hulpverleners binnen Spirit die direct bij jouw hulp betrokken zijn, hebben recht om jouw dossier in te zien. Als er iets over jou in staat wat niet belangrijk is of echt niet klopt, dan kan je vragen of we dat weghalen of aanpassen. Je mag altijd vragen om jouw mening over situaties in het dossier te zetten, zodat altijd duidelijk is wat jij er zelf van vindt.

We werken samen met andere organisaties en willen geen dubbel werk doen. Daarom zet Spirit je naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer in Multisignaal, een digitaal systeem van gemeenten. We zijn dit wettelijk verplicht. Zo kunnen we snel en makkelijk contact leggen met organisaties die jou ook helpen. Als je dit niet goed vindt, dan kun je bezwaar maken bij jouw gemeente. Als we vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling zijn we wettelijk verplicht dat te melden.

Pleegouders van Spirit krijgen een eigen beveiligd digitaal pleegouderdossier met daarin onder andere de rapportage van het onderzoek naar de geschiktheid als pleeggezin en pleegouderbegeleidingsplannen. Voor dit dossier geldt eveneens een bewaartermijn van 15 jaar. Pleegouders kunnen hun eigen dossier inzien en hebben het recht feitelijk onjuiste gegevens te corrigeren, verslagen aan te vullen met de eigen mening/zienswijze en verzoeken om gegevens te verwijderen.

De persoonsgegevens die je invult bij het aanvragen van informatie over pleegzorg of het aanmelden voor een informatiebijeenkomst over pleegzorg worden uitsluitend voor dit doel gebruikt. Een aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor verantwoording voor onze financiers, voor controle door de Inspectie en voor onderzoek om de hulp te verbeteren. Dit gebeurt altijd anoniem. Als wij je gegevens voor iets anders willen gebruiken, vragen wij eerst om je toestemming. Slechts in dringende gevallen wijken wij van deze afspraak af.

Algemene regels over dossierbeheer, het inzien van je dossier en het melden bij Multisignaal vind je in het ‘Privacybeleid voor jongeren en (pleeg)ouders’. Deze kun je opvragen via je hulpverlener. Vragen over privacy? Bekijk de animatie.

Dit nieuwsbericht delen: