Ik ben nog geen gezinshuisouder

Van opvoeden  je werk maken? Spirit zoekt Gezinshuisouders!
Neem voor meer informatie contact op met het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf: 020 – 540 04 40 of stuur een mail naar: pleegzorg@spirit.nl. Een oriënterend gesprek of bijwonen van een informatiebijeenkomst is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

“Ik geloof weer dat grote mensen ook lief kunnen zijn. Ik luister daarom beter en ben minder boos en irritant,” zegt Borris (10 jaar). Het gaat veel beter met Borris dankzij de hulp van gezinshuisouder Frank. Spirit wil graag nog veel meer kinderen met gedragsproblemen de kans geven zichzelf te ontwikkelen in een gezin. Wij zijn daarom op zoek naar gezinshuisouders; mensen met een lange adem en een warm hart.

Een ‘gewoon’ huis

Een gezinshuis is een ‘gewoon’ huis met zowel binnen als buiten voldoende ruimte, in een ‘gewone’ wijk in de regio Amsterdam. Het leven is er zo normaal als mogelijk, maar ook zo bijzonder als nodig. Het kind groeit op in een warm en positief opvoedklimaat, met een voorspelbare dagelijkse routine en een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Liefde, zorg en aandacht

In een gezinshuis wonen kinderen van 10 tot 18 jaar die veel met jeugdzorg te maken hebben gehad. Hun gedragsproblemen variëren van mild tot ernstig, zoals ODD, ADHD, antisociaal gedrag, hechtingsproblematiek, psychiatrische problematiek zoals autisme, hechtingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis in ontwikkeling, internaliserende problematiek en traumagerelateerde problematiek.

Als gezinshuisouder voed je deze kinderen op. Je geeft ze liefde, zorg en aandacht. Dit doe je niet alleen. Je krijgt ondersteuning van Spirit. Samen met de maatschappelijk werker zorg je bijvoorbeeld voor een positief opvoedingsklimaat en bespreek je hoe het contact met de ouders van het kind moet worden vormgegeven.

Verschillende gezinshuizen

Spirit kent verschillende soorten gezinshuizen. Je vangt, het liefst met je partner, kinderen op in je eigen huis of in een huis van Spirit. Een gezinshuis biedt plek voor één tot vier kinderen. Afhankelijk van de problematiek wordt besloten welk gezinshuis het beste aansluit. Er zijn bijvoorbeeld gezinshuizen waar vier kinderen vanuit crisissituaties worden opgevangen. Ook zijn er gezinshuizen waar twee kinderen opgroeien tot ze volwassen zijn. Deze kinderen hebben ernstige gedragsproblemen. De gezinshuisouders kunnen in dit huis niet met hun eigen kinderen wonen.

Wat moet je kunnen?

Gezinshuisouder zijn is niet zomaar een baan. Na een sollicitatieronde, onderzoeken en trainingen blijkt of je geschikt bent als gezinshuisouder. Het is belangrijk dat je zelfstandig kan functioneren en je kennis ligt minimaal op MBO-niveau. Je bent in staat om kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen op te voeden. Je bent bereid om meer te leren en trainingen te volgen. Je hebt doorzettingsvermogen, weet structuur te bieden en kunt snel inspelen op crisissituaties. Het opvoeden van kinderen met complexe problematiek vraagt ook om een goede samenwerking met ouders, school en andere professionals rondom het kind. Maar eigenlijk geldt vooral: wil jij van opvoeden je werk maken, heb je een lange adem en een warm hart?

Vervangend gezinshuisouder
Je kunt ook als vervangend gezinshuisouder aan de slag. Een dag in de week, een weekend per maand en tijdens vakanties neem jij de opvoeding over van de vaste gezinshuisouder.

Solliciteren?
Een oriënterend gesprek of bijwonen van een informatiebijeenkomst is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Neem voor meer informatie contact op met het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf: 020 – 540 04 40 of pleegzorg@spirit.nl.

Bekijk en lees hier de ervaringen van gezinshuisouders en gezinshuizen.

Driehuis – door de ogen van Boris

 

Werk en gezin in één huis
Tamara is gezinshuisouder bij Spirit. Ze vertelt hoe het is om in een huis van Spirit te wonen, samen met haar man, eigen kind en drie jongeren.

Kijk bij ‘Vacatures‘ of jij van opvoeden je werk kunt maken!

Stel ons een vraag

Of bel ons
020 540 05 00

Aanmelden nieuwsbrief