29 juni 2020

Levvel heeft seksuele- en genderdiversiteit scherp in het vizier. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers en hulpverleners zich prettig voelen op de werkvloer en zichzelf kunnen zijn, en dat iedereen een open, gelijkwaardige houding heeft. Deze open blik is nodig om met oprechte aandacht, respect en begrip voor elkaar de best passende hulp te bieden aan jongeren en gezinnen. Daarbij is het belangrijk rekening te houden met hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Zelfmoordpogingen komen bij LHBTI-jongeren (9%) 4,5 keer zo vaak voor als bij heteroseksuele jongeren (2%). Onder transgender jongeren is dat zelfs 10 keer zo veel (21%). Voor hen is steun héél belangrijk. Iemand bij wie ze terecht kunnen voor vragen, die luistert en bij wie ze zichzelf kunnen zijn. We willen de veiligheid, weerbaarheid en emancipatie van LHBTI+ jongeren vergroten, zodat zij niet buiten de samenleving vallen met het risico op eenzaamheid. 

Daarom hebben Spirit en de Bascule een organisatiescan laten uitvoeren door Rutgers, het kenniscentrum voor seksualiteit.

Drie belangrijke resultaten:

1.     Er is een positief klimaat, maar open zijn is niet altijd makkelijk. Het is onduidelijk waar je terecht kunt voor hulp in geval van discriminatie.

2.     Homonegativiteit is afgenomen, maar nog altijd (te) vaak aanwezig (bijvoorbeeld op groepen)

3.     Seksuele oriëntatie en genderidentiteit zijn beter bespreekbaar geworden. Praten over seksualiteit in brede zin is juist iets afgenomen.

Aan de hand van de uitkomsten van deze LHBTI-organisatiescan heeft Rutgers aanbevelingen gedaan gericht op interventies, beleid en visieontwikkeling. Hier gaan Spirit en de Bascule, die sinds 1 juli 2020 samen verder gaan onder de naam Levvel, de komende tijd flink mee aan de slag!

Heb jij ideeën hoe wij de jeugdhulp, rekening houdend met seksuele oriëntatie en genderidentiteit, kunnen bevorderen? Neem dan contact met ons op.

De tekening is gemaakt door Claire (21 jaar).

Dit nieuwsbericht delen: