21 november 2019

Bij Spirit Bemiddelt loopt er een pilot Junior Kindbehartiger (JKB): een pilot met als doel jongeren op te leiden om te praten met kinderen van gescheiden ouders.

De JKB krijgt veel verantwoordelijkheid. Zo kunnen zij zich op persoonlijk, professioneel en maatschappelijk vlak ontplooien. Tevens is de gedachte dat zij goed in staat zijn om onbevooroordeeld het gesprek te voeren en de stem van het kind te bekrachtigen. De JKB voert hiervoor twee gesprekken met het kind en samen koppelen zij dit gesprek terug aan ouders. In Amsterdam is een stichting Kindbehartiger en zij sluiten perfect aan bij onze doelstelling, vandaar de naam ‘Junior Kindbehartiger’.

Trainingen
Acht jongeren hebben een training gevolgd om hun taken als JKB goed te kunnen uitvoeren. Ze hebben met ontzettend veel enthousiasme deelgenomen aan de trainingen. In september hebben zij hun laatste trainingsavond gehad en alle jongeren hebben hun certificaat behaald. Enkele reacties:

“Ik ben gegroeid als persoon en kijk anders naar dingen, bijvoorbeeld dat elke ervaring met scheiden anders is.”

“We zijn pas vier keer bij elkaar geweest, maar het voelt nu al als familie!” 

“Ik heb zelf gescheiden ouders en ik kan nu met een afstand kijken naar wat er toen is gebeurd.”

Gesprekken met kinderen gestart
Sinds begin november 2019 zijn de JKB’ers aan de slag gegaan: ze voeren inmiddels echte gesprekken met kinderen van gescheiden ouders. Best spannend vinden de JKB’ers dat natuurlijk. In totaal willen de JKB’ers zeker tien kinderen en hun ouders hebben gesproken.

Onderzoek
“Gedurende de pilot bekijken we goed wat werkt en waar het beter kan. We hopen in het voorjaar van 2020 deze pilot te kunnen afsluiten en voldoende informatie te hebben voor het vervolg. We streven ernaar om Junior Kindbehartigers structureel in te zetten bij echtscheidingsprocedures van Spirit Bemiddelt”, aldus coach en projectbegeleider Elly Houtenbos.

Meer achtergrondinformatie over deze pilot is te lezen op Kennisland.

Dit nieuwsbericht delen: