26 november 2019

Inspecteur Kariene Ensink van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft drie blogs geschreven die we graag onder de aandacht brengen: 

“We zien nog vaak dat medewerkers van jeugd-ggz en van jeugdhulp elkaar op de werkvloer onvoldoende weten te vinden. Terwijl we met elkaar graag zoveel mogelijk passende hulp voor elke jeugdige willen. Tijdens mijn inspectiebezoeken kwam ik op een idee: kunnen we de afstand overbruggen door inkijk in ieders keuken?“

BLOG 1: Kwalitatief goede jeugdhulp is van ons samen

In blog één schreef ze over wat de jeugd nodig heeft, haar inspirerende inspectiebezoeken en hoe het idee voor een uitwisseling tussen de jeugd-GGZ en jeugdhulp onstond.

Lees het eerste blogartikel hier.


BLOG 2: Werelden overbruggen door elkaars werelden te ervaren

In blog twee gaat Kariene dieper in op de uitwisseling tussen de medewerkers van de Bascule en Spirit en de ervaringen van medewerkers Anton, Vera en Tjalling: 

“Vanuit de overtuiging dat een jongere alleen kan profiteren van een hulpverleningsveld waar verschillende specialisten en disciplines integraal en complementair samenwerken en de betrokken hulpverleners elkaars meerwaarde zien, benaderde ik de Bascule. Ik vroeg ze of zij bereid waren mee te doen aan een uitwisseling. Het feit dat de inspectie belt blijkt altijd een beetje spannend, toch waren ze direct enthousiast. De Bascule kwam zelf met het voorstel om een uitwisseling te organiseren met Spirit. […] En ik moet eerlijk bekennen, de ervaringen overstegen mijn verwachtingen. Doe er je voordeel mee!

Lees het tweede blogartikel hier.


BLOG 3: Meelopen met een collega in de jeugdhulp? Doe mee!

In Kariene’s derde blog spoort zij jeugdhulp medewerkers aan om bij elkaar mee te lopen en geeft zij enkele tips hiervoor.

Lees het derde blogartikel hier.

Dit nieuwsbericht delen: