10 oktober 2019

JIM is een benadering in de jeugdhulp, waarbij samengewerkt wordt met natuurlijke mentoren uit het sociaal netwerk rondom de jongere. JIM staat voor ‘Jouw Ingebrachte Mentor’. Jongeren kiezen zelf een mentor uit hun omgeving. Deze mentor is hun vertrouwenspersoon en hij of zij komt op voor de belangen van de jongere. Daarnaast is de JIM een samenwerkingspartner voor ouders en hulpverlening.

Uit onderzoek blijkt dat het hebben van een natuurlijke mentor gunstige effecten heeft voor een jongere op het gebied van welbevinden, fysieke en psychische gezondheid, het sociaal-emotioneel functioneren en het schoolsucces van de jongere. Dit effect is sterker indien de kwaliteit van de mentorrelatie beter is. Met betrekking tot het voorkomen van uithuisplaatsing en het samenwerken met JIMs, zijn eerste positieve resultaten gevonden.

Hoewel onderzoek gunstige effecten van de JIM-benadering op de korte termijn liet zien, ontbrak tot nu toe onderzoek naar de effecten op de lange termijn. Hoe gaat het met JIMs en jongeren een aantal maanden of jaren na afronding van de hulp?

24 koppels bij wie de hulpverlening inmiddels is afgerond, werd gevraagd naar hun ervaringen. Het hele rapport verschijnt later vandaag. Lees hier alvast de ervaring van Wilma (58), buurvrouw en mentor van Bodyl (16).

Dit nieuwsbericht delen: