2 september 2019

Spirit is gestart met het screenen van pleegkinderen die fulltime geplaatst worden in een netwerk- of bestandspleeggezin (m.u.v. crisis). In de eerste 4 tot 6 weken van de plaatsing wordt er standaard gescreend met behulp van enkele screeningsvragenlijsten.
De resultaten worden geïnterpreteerd en samengevat door een gedragswetenschapper, die hier een bruikbaar verslag van maakt voor de pleegzorgwerker. Door pleegkinderen in een vroeg stadium en beter te screenen en hun ontwikkeling te volgen, verwacht Spirit de zorg verder te kunnen verbeteren. Eerdere herkenning van problemen zorgt voor snellere toegang tot de benodigde behandeling. Hierdoor krijgen pleegouders sneller handvatten én kinderen sneller hulp.

Bekijk hier het gehele document.

Dit nieuwsbericht delen: