18 juni 2019

Op dinsdag 18 juni is de rapportage factsheet ‘Terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen in de JeugdzorgPlus’ verschenen, uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Deze factsheet met begeleidende brief vind je samen met de eindrapportage ‘Ik laat je niet alleen’ op de website van Jeugdzorg Nederland.

Elke JeugdzorgPlus-instelling heeft daarnaast een persoonlijke terugkoppeling ontvangen met aandachtspunten, dus ook de Koppeling. In de afgelopen tien jaar heeft er bij de Koppeling een enorme ontwikkeling plaatsgevonden. Van werken vanuit repressie en een vaste structuur voor alle kinderen, naar vakmanschap, relationeel werken en maatwerk bieden. We zoeken naar openheid in geslotenheid waarin de nadrukkelijke focus ligt op het afschaffen van drang en dwang, op het afschaffen van separeren van kinderen die juist geborgenheid en liefdevolle zorg zo hard nodig hebben. 

De Inspectie schetst in de brief een algemeen beeld van de Koppeling: ‘De inspectie heeft tijdens het onderzoek geconstateerd dat de Koppeling investeert in het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen op de gesloten groepen. De inspectie ziet dat dit een lopend proces is waar binnen de Koppeling in wordt geïnvesteerd en waarin al veel stappen zijn gezet. Wel is er voor De Koppeling op het gebied van het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen nog meer winst te behalen.

Positieve voorbeelden die leiden tot het verder terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen zijn: het bieden van maatwerk bij de behandeling, een individueel dagprogramma van 8 tot 20 uur en de flexibele inzet van menskracht. Belemmerende factoren daarin zijn onder andere het gebouw, de beschikbaarheid van voldoende medewerkers en financiering voor zeer intensieve trajecten.’

Alle medewerkers van de Koppeling vragen zich elke dag af: kan het anders, kan het beter? Het terugdringen van vrijheidsbeperking en vrijheidsbeperkende maatregelen is de visie van de Koppeling. Dit willen we bereiken door echt goed naar de jongeren te luisteren en hen zo min als mogelijk uit te sluiten van de samenleving. We hebben daarin een enorme kwaliteitsslag gemaakt, maar we zijn er nog niet. Onze ultieme uitdaging is hoe we de noodzaak tot geslotenheid anders vorm kunnen geven. Daar hebben we elkaar voor nodig, binnen en buiten de Koppeling!

Dit nieuwsbericht delen: